13.05.2022 - 15.05.2022
Egész napos


– Conform planului eliberat de Centrul Diecezan de Tineret vor avea loc următoarele programe: în perioada 13-15 mai 2022 în Casa Marienheim va avea loc un curs pentru animatori de grup.