18.01.2023 - 25.01.2023
Egész napos


Conform planului pastoral eliberat de Centrul Diecezan de Tineret vor avea loc următoarele programe:

– 18-25 ianuarie 2023 – Octava de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor