18.01.2024
20:00 - 21:00


Conform planului pastoral eliberat de Centrul Diecezan de Tineret, în luna decembrie vor avea loc următoarele programe:

Ianuarie 2024

18 – Adorație Euharistică, Domul Sf. Gheorghe, Catedrala romano-catolică din Timișoara, ora 20:00

24 – Rugăciune ecumenică de tineret în Biserica Reformată din Timişoara-Cetate, începând cu ora 18:00.