24.01.2024
18:00 - 19:00


Conform planului pastoral eliberat de Centrul Diecezan de Tineret, în luna decembrie vor avea loc următoarele programe:

Ianuarie 2024

24 – Rugăciune ecumenică de tineret în Biserica Reformată din Timişoara-Cetate, începând cu ora 18:00.