20.04.2024
Egész napos


Conform planului pastoral eliberat de Centrul Diecezan de Tineret, în luna aprilie vor avea loc următoarele programe:

20 – Ȋntâlnirea ministranţilor din Arhidiaconatul de Mureş

20 – Întâlnirea tinerilor de etnie croată la Rafnic

20 – Întâlnirea tinerilor de etnie maghiară din Arhidiaconatul de Timiș în Casa Surorilor Mariane de Schönstatt din Timișoara

27 – Întâlnirea tinerilor de etnie cehă la Sfânta Elena.