04.02.2022 - 06.02.2022
Egész napos


Conform planului eliberat de Centrul Diecezan de Tineret vor avea loc următoarele programe: în perioada 4-6 februarie a.c. va avea loc un curs de animatori la Casa Marienheim. Programul se va desfășura fie cu prezență fizică, fie online în funcție de situația pandemică COVID19 actuală. Marți, 8 februarie a.c. la ora 20.00 în mănăstirea Ordinului Salvatorian din cartierul Elisabetin va avea loc o rugăciune Taizé. Joi, 17 februarie a.c. la ora 20.00 va avea loc o Adorație Euharistică în biserica parohială din Timişoara IV Iosefin.