16.03.2020 - 17.03.2020
Egész napos


În zilele de 16 și 17 martie a.c. la Seghedin și la Békéscsaba vor avea loc programe spirituale pentru preoții Diecezei de Szeged-Csanád. Exercițiile spirituale vor fi coordonate de către Excelenţa Sa Iosif Csaba Pál episcop diecezan de Timișoara.