12.05.2019
15:00 - 19:30


La Parohia Romano-Catolică Timisoara III-Elisabetin, la inițiativa surorilor salvatoriene cu 10 ani în urmă a luat ființă Rețeaua de rugăciune pentru chemări la preoție și viața consacrată. Membrii acestei comunități întro anumită zi a lunii se roagă pentru vocații, iar în fiecare an, în Duminica Bunului Păstor, adică duminica a IV-a din Timpul Pascal participă la o întâlnire. În acest an întâlnirea anuală jubiliară, având ca temă mărturia personală, va avea loc în data de 12 mai 2019 la Mănăstirea Salvatoriană din Timișoara-Elisabetin. Referentul întâlnirii va fi Excelenţa Sa Iosif Csaba Pál episcop diecezan. Programul va începe la ora 15.00 și se va încheia cu Sf. Liturghie celebrată la ora 18.30 în biserica parohială din Timisoara-Elisabetin.