15.12.2020
18:00 - 19:00


Între 21-22 februarie a.c. a început seria cursurilor de formare a laicilor, la care au participat peste 100 de persoane din diferite parohii din Dieceză. Acest curs a fost destinat creștinilor laici, adulți, care doresc să crească în credință și vor să slujească în secolul în care trăiesc, cu scopul de a învăța cum să fim ucenici ai lui Isus. Datorită pandemiei Covid19, formarea adulților laici a continuat online. Despre rezultatele și experiențele acestui curs vor discuta colaboratorii Biroului pentru Pastorația Adulților și Familiilor în cadrul unei întruniri ce va avea loc în data de 15 decembrie a.c. la ora 18.00.