24.09.2021
11:00 - 12:00


Străvechea dieceză romano-catolică de Cenad a fost întemeiată în anul 1030 prin Sfântul Ştefan rege al Ungariei, avându-l ca prim episcop pe Sfântul Gerard, călugăr benedictin din Murano. După primul război mondial, în anul 1930 a fost înfiinţată Dieceza de Timişoara, ca succesoare pe teritoriul românesc a străvechii Episcopii de Cenad. Cu ocazia Solemnităţii Sfântului Gerard martir, primul episcop de Cenad şi patron al Episcopiei de Timişoara vineri, 24 septembrie 2021 începând cu ora 11.00, în biserica parohială romano-catolică din Cenad va avea loc o Sf. Liturghie solemnă de hram al bisericii locale și de pelerinaj diecezan. Liturghia se celebrează pe altarul bisericii din Cenad, care este de fapt sarcofagul de piatră în care o vreme au odihnit rămăşiţele pământeşti ale primului episcop de Cenad. Omilia va fi rostită de către Pr. Árpád Király arhidiacon, paroh de Arad-Șega și Pr. Daniel Dumitru, paroh de Timișoara II Fabric.