24.09.2020
11:00 - 12:00


Străvechea dieceză romano-catolică de Cenad a fost întemeiată în anul 1030 prin Sfântul Ştefan rege al Ungariei, avându-l ca prim episcop pe Sfântul Gerard, călugăr benedictin din Murano. După primul război mondial, în anul 1930 a fost înfiinţată Dieceza de Timişoara, ca succesoare pe teritoriul românesc a străvechii Episcopii de Cenad. Cu ocazia Solemnităţii Sfântului Gerard martir, primul episcop de Cenad şi patron al Episcopiei de Timişoara joi, 24 septembrie 2020 începând cu ora 11.00, în biserica parohială romano-catolică din Cenad va avea loc o Sf. Liturghie pontificală celebrată de către Excelența Sa Iosif Csaba Pál episcop de Timişoara. Liturghia se celebrează pe altarul bisericii din Cenad, care este de fapt sarcofagul de piatră în care o vreme au odihnit rămăşiţele pământeşti ale primului episcop de Cenad. Cu această ocazie Excelența Sa Iosif Csaba Pál episcop de Timişoara va binecuvânta noua casă parohială romano-catolică din Cenad.