23.09.2023
18:00 - 19:00


Străvechea dieceză romano-catolică de Cenad a fost întemeiată în anul 1030 prin Sfântul Ştefan rege al Ungariei, avându-l ca prim episcop pe Sfântul Gerard, călugăr benedictin din Murano. După primul război mondial, în anul 1930 a fost înfiinţată Dieceza de Timişoara, ca succesoare pe teritoriul românesc a străvechii Episcopii de Cenad. Sâmbătă, 23 septembrie 2023 la ora 18.00 în Domul Sf. Gheorghe, Catedrala romano-catolică din Timişoara Excelența Sa Iosif Csaba Pál episcop diecezan va celebra o VESPERA PONTIFICALĂ în cinstea Sfântului Gerard, care va reuni Capitlul Catedral cu ocazia Solemnităţii Sfântului patron şi prim episcop al Diecezei.