Comitetul Teologic al celui de-al 52-lea Congres Euharistic Internațional a redactat un document care, în conținutul său, explică tema principală a întâlnirii și ajută la pregătirea spirituală. Publicăm acest articol.
„Toate izvoarele mele sunt în tine” (Ps. 87, 7) – Euharistia este sursa vieții și misiunii noastre creștine –

Psalmistul cântă cu bucuria credinței că Dumnezeu este izvorul tuturor lucrurilor. Ca izvor care nu seacă niciodată, credința este vie și dătătoare de viaţă. Știm din povestea femeii samaritene (Ioan 4,7-26) că în Isus Hristos a apărut printre noi un „izvor de apă care ţâşneşte spre viaţa veşnică” (Ioan 4,14). Isus ne cheamă şi azi: „Cel care crede în mine, după cum spune Scriptura, «râuri de apă vie vor curge din pieptul lui” (In 7,38)
Este, de asemenea, minunat și izvorul a ceea ce numim botez: este izvorul unei vieți noi, al unei vieți a harului, deoarece este baia renaşterii şi a reînnoirii (cf. Tit 3,5). „Toate sacramentele precum și toate slujirile bisericești și operele de apostolat sunt strâns legate de Euharistie și orânduite în vederea ei” (PO 5). Euharistia este pâinea vieții, hrana pentru creșterea unei vieți de copil al lui Dumnezeu. Este pâinea vie care s-a coborât din cer. Isus ne dă trupul său înviat, ca jertfă pentru viața lumii (cf. In 6,51): așa rămâne El în noi și noi în El (cf. In 6,56). El promite că „cel care mă mănâncă pe mine va trăi prin mine” (Ioan 6,57). El își dă trupul și sângele, adică pe el însuși, ca hrană adevărată, pentru ca, luându-le, să avem viaţă veşnică.
Știm că „jertfa euharistică este izvor și apogeu al întregii vieți creștine” (LG 11). „Așadar, prin liturgie, și în special prin Euharistie, se revarsă în noi, ca dintr-un izvor, harul și se dobândește cu maximum de eficacitate acea sfințire a oamenilor” (SC 10). Euharistia este izvorul vieții noastre spirituale, „Căci în sfânta Euharistie este cuprins tot binele spiritual al Bisericii, Cristos însuși, paștele nostru și pâinea cea vie” (PO 5). Este un izvor pur din care putem să ne hrănim cu toții prin sărbătorirea Euharistiei, sub forma Sfintei Împărtășanii și sub forma Adoraţiei Euharistice.
Acest subiect este deosebit de actual în aceste zile. Trăim într-o lume în care multe pot dezorienta credința noastră catolică, în care relația dintre credința creștină și viața concretă este adesea marginală. În această atmosferă religioasă și culturală specială, este și mai important să arătăm cum anume este Euharistia o modelatoare a vieții creștine și cum devine astfel, un izvor de evanghelizare. Alegerea acestei teme oferă, de asemenea, o posibilitate de a pune din nou în lumină modul în care Euharistia este sursa diferitelot situații ale vieții și misiunii creștine: clerici, călugări, familii, creștini dedicați promovării binelui și unității comune și sprijinirii celor săraci.
Sfânta împărtășanie ne unește nu numai cu Cristos, ci și cu Biserica. Participarea la Euharistie este, de asemenea, izvorul principal al Bisericii, ca și comunitate. A fi părtaș al Euharistiei, pe lângă faptul că este izvorul comunității ecleziale, are un înțeles și mai pronunțat în poziția actuală a Bisericii din Europa Centrală, în măsura în care promovează reconcilierea și unitatea între popoare și națiuni. „Şi acesta, şi acela s-au născut în el şi însuşi Cel Preaînalt îi întăreşte”(Ps 87,5)

Comitetul Teologic 52. CEI
Text și foto: www.iec2020.hu