Vatican, 15 septembrie 2023

Într-o scrisoare adresată episcopilor și eparhilor din întreaga lume, cardinalul Mario Grech, secretar general al Secretariatului general al Sinodului, îi invită pe credincioșii din întreaga lume să participe în rugăciune la cea de-a XVI-a Adunare generală ordinară a Sinodului Episcopilor, care se va deschide la Vatican pe 4 octombrie.
Prin această scrisoare, Secretarul General amintește tuturor că Adunarea Sinodală este mai presus de toate un eveniment spiritual, de rugăciune și de ascultare a Duhului Sfânt, care este adevăratul protagonist al evenimentului. Pentru a facilita participarea și a solicita sprijinul în rugăciune al membrilor adunării din comunitățile locale, Secretariatul general al Sinodului a pregătit o „Binecuvântare solemnă” care va fi recitată, în special, la sfârșitul Liturghiei de duminică, împreună cu rugăciuni de mijlocire. Originalul în limba latină este atașat (traducerile sunt doar documente de lucru pentru a facilita activitatea Bisericilor locale).
Respectând bogăția tradiției liturgice a Bisericilor orientale catolice sui iuris, scrisoarea a fost trimisă și conducătorilor acestor Biserici, cu rugămintea de a pune în aplicare o binecuvântare și mijlociri similare în Liturghiile lor Dumnezeiești.
Apelul cardinalului Grech face parte dintr-o serie de inițiative menite să sublinieze caracterul eminamente spiritual al adunării sinodale și să promoveze participarea întregului popor al lui Dumnezeu prin rugăciune, printre care:
– crearea, încă din 2021, în colaborare cu Rețeaua Mondială de Rugăciune a Papei și cu UISG (Uniunea Internațională a Superiorilor Generali), a unui site (www.prayforthesynod.va) care propune un timp de rugăciune specific pentru Sinod în fiecare primă zi de luni a lunii;
– veghea ecumenică de rugăciune (www.together2023.net) din 30 septembrie, în ajunul Sinodului, transmisă în direct de la ora 16.30 (17.30 ora României) pe canalele Vatican News (vaticannews.va);
– o reculegere spirituală pentru membrii adunării care precedă deschiderea lucrărilor (1-3 octombrie 2023).

Stimați frați în episcopat,
„Poporul lui Dumnezeu este pe drumul sinodal de când Papa Francisc a convocat în 10 octombrie 2021 întreaga Biserică la Sinod” (Instrumentum laboris 1), iar acum am ajuns la o altă etapă fundamentală în călătoria care a început cu consultarea poporului lui Dumnezeu. Peste câteva zile, în data de 4 octombrie, Sfântul Părinte va deschide prima sesiune a celei de-a 16-a Adunări Generale Ordinare a Sinodului Episcopilor „Pentru o Biserică sinodală. Comuniune, participare, misiune”.
„Fără rugăciune nu va exista Sinod” (Papa Francisc. Intenție de rugăciune pentru luna octombrie 2022). Sinodul este înainte de toate un eveniment de rugăciune și de ascultare care nu îi implică doar pe membrii Adunării Sinodale, ci pe fiecare persoană botezată, fiecare Biserică particulară. Suntem cu toții chemați în acest moment să ne unim în comuniunea rugăciunii și în invocarea insistentă a Duhului Sfânt pentru a ne îndruma în a discerne ceea ce Domnul cere astăzi Bisericii sale.
De aceea vă scriu vouă, care sunteți „principiul și fundamentul perpetuu și vizibil al unității” (LG 23) în Bisericile voastre particulare și primii animatori ai rugăciunii pentru acea parte a poporului lui Dumnezeu care v-a fost încredințată, pentru ca din întreaga Biserică să se înalțe către Dumnezeu „neîncetat rugăciuni” (Fapte 12,5) pentru Sfântul Părinte, Papa Francisc, și pentru toți membrii Adunării Sinodale. Vă cer, așadar, să vă rugați pentru Sinod și să îndemnați fiecare comunitate creștină din Biserica voastră particulară, în special comunitățile monahale, să se roage în unanimitate și neîncetat. Rugăciunea este una dintre formele de participare a fiecărui episcop la acțiunea colegială și un semn eminent de solicitudine pentru Biserica universală (cf. Apostolorum sucessores, 13).
Rugăciunea se exprimă în diferite forme, în care se regăsesc în mod distinct diferitele dimensiuni ale vieții unei Biserici sinodale. În primul rând, rugăciunea este ascultare. Deschizând parcursul sinodal, Sf. Părinte a spus: „Sinodul ne oferă oportunitatea de a deveni Biserică a ascultării: de a ne lua o pauză de la ritmurile noastre, de a opri neliniștile noastre pastorale pentru a ne opri ca să ascultăm” (Roma, 9 octombrie 2021). Primul pas în rugăciune este ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu, ascultarea Duhului. Prin urmare, prima contribuție a fiecărei persoane botezate la Adunarea Sinodală va fi ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu și a Duhului, conștientizând faptul că vocea Duhului este o condiție sine qua non pentru corpul eclezial.
A doua formă a rugăciunii este închinarea. Sfântul Părinte a spus: „Cât ne lipsește astăzi rugăciunea de adorație! Atâția au pierdut nu numai obișnuința, chiar noțiunea despre ce înseamnă a adora” (Roma, 9 octombrie 2021). După ascultare, tăcerea adoratoare pentru uimirea a ceea ce Dumnezeu spune Bisericii sale și pentru ceea ce Duhul Sfânt trezește și astăzi în ea. Drumul sinodal parcurs până acum ne conduce la uimire, la convertirea privirii noastre de la tristețea resemnării (cf. Lc 24,17) la misiunea bucuroasă a celor care au descoperit prezența Domnului cel Înviat în propria existență (cf. Lc 24,33).
A treia latură a rugăciunii este mijlocirea. Trebuie să credem în eficacitatea rugăciunii de mijlocire: că ea nu constă în a adapta voința lui Dumnezeu la voința noastră, ci în a cere Domnului să ne lumineze inimile cu puterea Duhului său de viață, astfel încât să știm să discernem și să facem voia sa.” A „mijloci” înseamnă, de asemenea, a prelua responsabilitatea, a declara în fața lui Dumnezeu participarea noastră, implicarea noastră. A mijloci înseamnă a spune „îmi pasă, sunt implicat… îmi aparține”. A te ruga pentru Adunarea Sinodală, a mijloci pentru toți membrii săi, în primul rând pentru Sfântul Părinte, care ne cere atât de des să ne rugăm pentru el, înseamnă a săvârși cel mai înalt act de participare.
În sfârșit, dragi frați, rugăciunea este mulțumire, recunoscând primatul acțiunii și harului lui Dumnezeu în toate faptele noastre și în viața comunității creștine. Sfântul Părinte a spus: „rugăciunea de mulțumire începe întotdeauna de aici: de la a ne recunoaște pe noi înșine precedați de har. Am fost gândiți înainte de a învăța să gândim; am fost iubiți înainte de a învăța să iubim; am fost doriți înainte ca în inimile noastre să răsară o dorință” (Audiența generală: 30 decembrie 2020). Rugăciunea de mulțumire este o adevărată „terapie” pentru a ne deplasa de la retragerea în noi înșine la deschiderea spre descoperirea a ceea ce Dumnezeu continuă să realizeze în Biserica sa.
Dragi frați și surori, cu rugăciunea de ascultare, de adorație, de mijlocire și de mulțumire, întreaga comunitate eclezială va fi prezentă, în puterea Duhului, la Adunarea Sinodală, eveniment care îi privește pe toți cei botezați. Vă invit să accentuați rugăciunea pentru Adunarea Sinodală mai ales în Duminica a XXVI-a de peste an (Anul A), 1 octombrie, amintind-o în omilie, în rugăciunea universală și în binecuvântarea finală a celebrării euharistice. În acest scop atașez câteva texte care pot fi folosite pentru rugăciunea universală și pentru binecuvântarea finală.
Mulțumindu-vă pentru solicitudinea cu care ați călăuzit Bisericile voastre particulare pe calea sinodală și mulțumindu-i Domnului pentru darurile comuniunii și ale speranței pline de bucurie pe care le face să înflorească în călătoria eclezială, vă asigur, de asemenea, de rugăciunile mele pentru voi și pentru slujirea voastră în numele întregii Biserici. Spiritul Domnului să ne lumineze și să ne călăuzească mereu pe calea voinței sale, pentru că numai Cuvântul său ne face să trăim (cf. Ps 119,50) și numai în el ne putem găsi bucuria.

În mod frățesc
Mario Card. GRECH

Sursa: www.synod.va/en