Cuvintele din titlu provin din Jurnalul Spiritual al părintelui Francisc Maria al Crucii Jordan, fondatorul Societății Divinului Salvator (ordinul salvatorian, SDS), a cărui beatificare va avea loc în data de 15 mai a.c. la Roma. Cu această ocazie le-am adresat câteva întrebări membrilor comunității salvatoriene din Timișoara, care administrează și Parohia Romano-Catolică din Timișoara III Elisabetin: P. Nikolaus Lauš Sen., superiorul mănăstirii, P. István Barazsuly, paroh în Elisabetin, P. Márton Gál, promotor vocational și fr. Sorin Vrânceanu.

– Cum trăiți în viața de zi cu zi carisma și misiunea salvatoriană?


P. Nikolaus Lauš SDS:
– Cred că răspunsul ar trebui să conțină cuvintele Evangheliei Sfântului Ioan, care au fost sursa principală de inspirație pentru P. Jordan în fondarea Societății Divinului Salvator: „Iar viața veșnică aceasta este: să te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe cel pe care l-ai trimis, pe Isus Cristos“ (In 17, 3). În lumina acestor cuvinte, P. Jordan a dorit ca Societatea noastră să-i ajute pe toți oamenii să-l cunoască, să-l iubească și să-l slujească pe adevăratul Dumnezeu și pe trimisul său, Isus Cristos, trăind în Comunitate – în Biserică-, îmbrățișând o viață sfântă și devenind un semn al mântuirii. Societatea Divinului Salvator este o expresie a carismei, a darului Duhului Sfânt asupra lui P.Francis Jordan pentru Biserică.
Suntem animați de responsabilitatea de a continua misiunea lui P. Franziskus Jordan. Formăm o comunitate de apostoli dedicați, care vestesc mântuirea tuturor oamenilor așa cum s-a arătat în Isus Cristos (Dar când s-a arătat bunătatea şi iubirea de oameni a lui Dumnezeu mântuitorul nostru… Tit 3, 4). Așa cum planul inițial a lui P. Jordan s-a dezvoltat la timpul său, tot așa suntem dispuși astăzi, și noi, să mergem către locurile spre care Duhul Sfânt ne va conduce în viitor.
Ne trăim vocația având drepturi egale și completându-ne reciproc în funcție de diferitele noastre talente și culturi.
„Așadar, mergând, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-i să țină toate câte v-am poruncit! Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul lumii!”(Mt 28,19-20).
„…vestiți Cuvântul, fiți pe poziții – chiar dacă vă este comod sau incomod – adresați-vă conștiinței, corijați cu toată răbdarea și învățătura. Mergeți, ieșiți, predicați oamenilor toate cuvintele vieții veșnice!“ (P. Franziskus Jordan: Regula din 1884).
La fel ca apostolii, suntem și noi chemați să pășim pe urmele Mântuitorului nostru, să trăim și să mărturisim despre iubirea necondiționată a lui Dumnezeu. Continuăm lucrarea salvifică a lui Isus, vestind mântuirea întregii creații și eliberarea de tot ceea ce amenință plinătatea vieții („Mergând în toată lumea, predicaţi evanghelia la toată făptura! Mc 16,15).
Cultivăm dragostea noastră pentru Biserică și lucrăm în ea cu conștiința profetică de a fi martori ai Evangheliei. La fel ca P. Jordan suntem convinși că toți cei botezați sunt chemați să lucreze cu toată puterea în Biserică și pentru o lume dreaptă. Este și responsabilitatea noastră să formăm și să sprijinim lideri în procesul de evanghelizare.
Universalitatea noastră își găsește expresia în utilizarea tuturor mijloacelor și căilor pe care le inspiră dragostea lui Dumnezeu.
Suntem deschiși la întrebările și provocările prezentului nostru. Semnele timpurilor ne ajută să identificăm modalități și mijloace de răspuns adecvat la întrebările și provocările de astăzi.
Îi implicăm și pe ceilalți în misiunea noastră și căutăm colaborarea cu cei care promovează adevărul, dreptatea și protejarea vieții. Preferăm să-i sprijinim pe cei săraci și pe cei a căror demnitate umană este ignorată.
Vestim Cuvântul lui Dumnezeu și prin mărturia noastră de credință oferim acces la acesta oamenilor din orice cultură, grup etnic, clasă socială, naționalitate și religie.
Trăim un spirit de dialog – intercultural, interreligios și interconfesional, unde este posibil.

Fr. Sorin Vrânceanu: – Carisma și misiunea o trăiesc cu iubire deplină, facându-l cunoscut pe Mântuitorul prin rugăciune și prin muncă zilnică, participând la viața de zi cu zi în comunitate, alături de confrații mei. Răspunzând la activitățile care se desfășoară sau au loc în cadrul comunității Ordinului nostru Salvatorian. Prin trăirea vocațională și prin corespunderea vieții consacrate, prin cele trei sfaturi (voturi) Evanghelice: Ascultarea, Castitatea și Sărăcia, urmând calea Mântuitorului prin deplină dragoste față de Dumnezeu și aproapele. Cu o iubire deplină, trăind viața de comunitate, pot să depun mărturie cu viața mea după exemplul și trăirea în tot ceea ce fac pentru Gloria și mărirea Creatorului. Pentru mine Beatificarea Părintelui Jordan, fondatorul nostru, este o bucurie mare, este o binecuvântare.

– Cu ce fel de noi provocări se confruntă spiritualitatea salvatoriană în societatea de astăzi, în situația actuală?

P. Barazsuly István SDS: Spiritualitatea salvatoriană este inspirată de fondatorul nostru P. Franziskus Jordan, care dacă ar trăi azi, ar vrea de la noi să nu ne lamentăm referitor la situația actuală, ci mai degrabă să fim creativi în propovăduirea Evangheliei. Personal, cred că în pastorația parohială, dar și în viața consacrată, este nevoie de un timp personal petrecut în fața lui Isus. Cred că cea mai importantă provocare a noastră este să nu ne fie frică și să reușim, prin viața nostră de zi cu zi, să transmitem oamenilor această încredere mai departe.
O altă provocare este folosirea tehnologiei. Personal, mă bucur că prin rugăciunile și Sfintele Liturghii transmise live, pe Facebook, putem „sfinții“ mediul online. Astfel, Biserica Online este prezentă pe tot pământul.

– În data de 15 mai are loc beatificarea lui Pater Jordan, întemeietorul ordinului. Cu ce gânduri, sentimente așteptați acest important eveniment?

P. Márton Gál SDS: – Fără îndoială, cel mai important lucru este ca noi, membrii comunității salvatoriene, să simțim, să trăim și să păstrăm continuu, să aprofundăm în noi spiritualitatea autentică și spiritul misiunii noastre apostolice salvatoriene sau – ceea ce înseamnă de fapt același lucru – spiritulalitatea Fondatorului nostru. P. Jordan și-a încurajat neîncetat fiii și fiicele spirituale să trăiască mereu în spiritualitatea Societății și al Fondatorului, care, în ciuda umilinței sale sincere și profunde – sau mai degrabă tocmai din această cauză – a crezut cu convingere neclintită în propria vocație: că Dumnezeu l-a rânduit să întemeieze Societatea Salvatoriană la nivel mondial și să stabilească directivele activităților sale. Fondatorul nostru a mai avut convingerea că această societate ar trebui să rămână pentru totdeauna fidelă directivelor pe care Dumnezeu i le-a atribuit prin el.
În sufletul lui P. Jordan au lăsat urme adânci cuvintele lui Isus din Evanghelia după Matei, experiență pe care a consemnat-o și în Jurnalul său spiritual: „Fii un adevărat apostol al lui Isus Cristos și nu te odihni până nu ai dus Cuvântul lui Dumnezeu în fiecare colț al lumii. Fii mesagerul Adevărului Suprem. Să zbori ca un vultur deasupra pământului vestind Cuvântul lui Dumnezeu! (JS I/ 182, 3-4.)
Apostolatul salvatorian se caracterizează prin universalitate. Pentru P. Jordan era extrem de important să insufle spiritul universalității în inimile fiilor săi spirituali. Dorința sa a fost ca Societatea să fie deschisă tuturor popoarelor și tuturor națiunilor, să salveze pe toți oamenii, să slujească activitatea Bisericii prin toate mijloacele posibile și în toate modurile (omnibus rationibus et mediis), urmând chemarea iubirii lui Cristos. Scopul său era ca salvatorienii să fie gata să-și ofere ajutorul pretutindeni unde Biserica se află în nevoie. Ideea de universalitate ne-a fost lăsată ca testament spiritual de către fondatorul nostru, care, în același timp, a considerat-o ca fiind cel mai important element al Societății.

(Interviu realizat de Biroul de Presă al Diecezei Romano-Catolice de Timișoara)

(Sursă foto: www.salvatorianer.at, www.parohiaelisabetin.ro)