Miercuri, 20 noiembrie 2019 a fost celebrat la Slatina Timiș hramul bisericii parohiale din această localitate. De mai multe sute de ani, încă – se pare – de dinaintea ocupației otomane, această comunitate, de limbă română, este de confesiune romano-catolică, trecând prin multe încercări și persecuții, mai ales înainte de eliberarea Banatului de sub puterea semilunei, dar și molime și vicisitudini naturale. Și tocmai încetarea, în urma rugăciunilor adresate sf. Arhanghel Mihail, a unei epidemii de ciumă, în veacul al XVIII-lea, a dus la această tradiție practicată până azi: deși biserica este dedicată Vizitei Sf. Fec. Maria la Verișoara ei, Sf. Elisabeta, hram celebrat în Banat (cu dispensă de la sf. Scaun) pe 2 iulie, ruga (cu se numește aici hramul) se celebrează pe 20 noiembrie, în semn de mulțumire lui Dumnezeu și aducere aminte pentru minunea încetării epidemiei.
Ruga de anul acesta l-a avut drept celebrant principal al Sf. Liturghii solemne, pe părintele vicar general, Msgr. Johann Dirschl, fiu al satului, care a oferit Jertfa Euharistică și spre mulțumire pentru cei 60 de ani de viață, alături de toți cei din generația domniei sale, din satul natal, dar și pentru binefăcători, foștii-preoți parohi, încă în viață, dar și pentru cei trecuți la Domnul din și în parohia Slatina Timiș.
Sf. Liturghie a fost precedată de ședința decanală lunară a Decanatului de Severin, care s-a ținut la Casa Parohială. Aceasta a conținut trei puncte: o expunere teologică, pregătită de Pr. Călin Ciocian, paroh de Oțelu Roșu, cu privire la definirea harului în tradiția orientală, dar și în cea apuseană, o comunicare practică a reprezentanților Biroului de Presă al Diecezei de Timișoara, cu privire la munca acestui birou, dar și la colaboarea cu parohiile și decanatele, pentru a veni în sprijinul mediatizării muncii acestora, al treilea punct conținând comunicări ale Pr. Mihai Titi Dumitresc, arhidecan al Banatului Montan și Decan de Severin, cu privire la programele din decanat: Aprinderea Primei Lumânări pe Coroana de Advent și Întâlnirea Tinerilor din Arhidecanat (Lugoj, 30 noiembrie), Jubileul de 300 de ani al Colonizării și cu Germani a Caransebeșului (Caransebeș, 23 noiembrie, Capela Surorilor Franciscane, Caransebeșu Nou), Adorație Euharistică în Parohii, în pregătirea Congresului Euharistic internațional (23 noiembrie), respectiv următoarea ședință decanală și hramul bisericii din Caransebeș (9 decembrie).
Sf. Liturghie a fost celebrată de la ora 11.00 în biserica parohială. Alături de părintele vicar general Msgr. Johann Dirschl au concelebrat încă paisprezece preoți din Decanatul de Severin și Decanatul de Caraș, preoții din urmă sosind special pentru acest eveniment de la Reșița-Govândari, Lupac, Clocotici, Moldova Nouă și Carașova. Predica a fost rostită de Pr. Mihai Sima de la Orșova, care s-a referit în mod elocvent la rugăciune și la exprimarea mulțumirii omului, atât în relație cu ceilalți, cât și cu Dumnezeu. La final, Pr. Mihai Milan N. Sima, parohul locului, a înmânat părintelui vicar general o icoană, cadou din partea întregii comunități cu ocazia zilei de naștere. Un cuvânt de mulțumire și salut a fost adresat și de Pr. Mihai Titi Dumitresc, dar și de Msgr. Dirschl, căruia întreaga comunitate i-a cântat, cu această ocazie un călduros „La mulți ani!“
Text: Claudiu Călin
Foto: Enikő Sipos