În dimineața zilei de sâmbătă, 20 august, Pr. László Wonerth, paroh de Lugoj a celebrat Sf. Liturghia de hram a capelei sfințite în cinstea Sf. Ștefan rege, întemeietorul vechii Dieceze de Cenad, a cărei succesoare pe teritoriul României este Dieceza de Timișoara. În omilia sa Pr. Paroh a spus că Europa s-a dezvoltat datorită regilor creștini, care au condus țările și popoarele în spiritul creștin, conform valorilor creștine. – „Capela este deschisă în fiecare zi, de la 8.00 dimineața până la ora 8.00 seara. Credincioșii pot intra să se roage, iar aceasta a fost de fapt și dorința Sfântului nostru rege Ștefan: ca oamenii să se convertească, să devină credincioși și să se întărească în credință”, a adăugat Pr. László Wonerth paroh de Lugoj.
Străvechea dieceză de Cenad a fost întemeiată în anul 1030 de Sfântul Ştefan rege al Ungariei, avându-l ca prim episcop pe Sfântul Gerard, călugăr benedictin din Murano. După primul război mondial, în anul 1930 a fost înfiinţată Dieceza de Timişoara, ca succesoare pe teritoriul românesc a străvechii Episcopii de Cenad.

Biroul de presă al Episcopiei de Timișoara