După ce sâmbătă, 22 aprilie, în cadrul unei Sf. Liturghii solemne pontificale E.S. Miguel Maury Buendía, nunțiu apostolic în România și Republica Moldova, a binecuvântat Catedrala Diecezei de Timișoara, Domul sf. Gheorghe, duminică, 23 aprilie a.c. întreaga dieceză romano-catolică a sărbătorit hramul întâii ei biserici, sfințite în cinstea Sf. Gheorghe martir. Sf. Liturghie pontificală a fost celebrată de către E.S. Iosif Csaba Pál, episcop diecezan, în concelebrare cu Excelența Sa Stefan Zekorn, episcop auxiliar de Münster, Msgr. Johann Dirschl, vicar general, Pr. Nikola Lauš, director al Cancelariei Episcopale.
În cuvântul său de salut, rostit în limbile română, maghiară și germană, Episcopul Diecezan a menționat: „Dragi credincioși, mă bucur că astăzi ați venit pentru a sărbători hramul Catedralei, prima sf. Liturghie solemnă după sfințirea de ieri fiind oferită chiar cu ocazia hramului. Este un prilej să cerem mijlocirea Sf. Gheorghe atunci, când avem de luptat în interiorul nostru împotriva răului.“ Cu această ocazie, părintele episcop Pál l-a salutat pe oaspetele din Dieceza de Münster, E.S. Stefan Zekorn, mulțumindu-i pentru prezență, dar mai ales pentru faptul că a acceptat să rostească și predica în limba germană, cu această solemnă ocazie.
Omilia în limba germană a fost rostită de către Excelența Sa Stefan Zekorn, episcop auxiliar de Münster, iar în limbile maghiară și română de către Msgr. Dirschl Johann, vicar general al Diecezei de Timișoara. Episcopul auxiliar de Münster a adresat felicitări mai întâi acestei comunități pentru restaurarea și resfințirea Domului, o adevarată bijuterie arhitecturală, care, după cum a afirmat Excelența Sa, ne îndrumă privirea și spiritul spre frumusețea Divinității. Ea ne lasă să întrezărim o mică fărâmă din inefabila frumusețe a Cerului, a veșniciei în care ne așteaptă cu bucurie însuși Dumnezeu. În continuare, episcopul Zekorn s-a axat în predica sa asupra episodului apariției ucenicilor pe drumul spre Emaus. Aceștia, trecând prin momentele pătimirii și morții lui Isus, la Ierusalim, erau bulversați, nesiguri, timorați de experiența pe care au avut-o văzându-l pe Isus suferind și murind. Așa suntem și noi, azi, când vedem războaiele, suferința, violența din zilele noastre. Însă răspunsurile la toate acestea – așa cum le-a explicat și Isus celor doi ucenici – le găsim în sf. Scriptură, în lectura Cuvântului lui Dumnezeu. Iar statornicirea, întărirea acestor răspunsuri o putem obține prin practicarea, trăirea sf. Sacramente.
Msgr. Johann Dirschl a menționat apoi: „Poate cea mai cunoscuta legendă legată de Sf. Gheorghe ne este cunoscută din Legenda Aurea. Această sursă istorică ne povestește, cum sfântul martir a omorât balaurul, care amenința orașul Selena din Lidia.“ Această scenă o înfățișează și tabloul altarului principal, opera artistului Michael Angelo Unterberger, directorul Academiei de Artă din Viena, realizată în anul 1754. Părintele vicar general a realizat și un expozeu al tradiției cinstirii sf. Gheorghe, în calitate de patron al vechilor catedrale ale diecezei noastre, inițial în Cenad, apoi în Timișoara, dar și al legăturii dintre viața sf. Gerhard, al cărui nume de Botez, inițial, a fost tot Gheorghe, iar ulterior, devenind călugăr, a ajuns abate al mănăstirii San Giorgio Magiore (Abația Sf. Gheorghe, cea mare) din Veneția.
La sfârșitul Sf. Liturghii E.S. Iosif Csaba Pál, episcop diecezan le-a mulțumit celor doi predicatori și a adresat invitația celor prezenți de a participa la programele festivalului ecumenic de tineret organizat în perioada 1-7 mai a.c., mai ales la procesiunea care va avea loc joi, 4 mai începând cu ora 19.00. Participanții vor porni de la biserica greco-catolică Sf. Fecioară Maria, Regina Păcii, vor trece pe la biserica Reformată din Piața Maria, pe la Catedrala Mitropolitană Ortodoxă și în final vor ajunge la Domul Sf. Gheorghe din Piața Unirii.
Tot în încheiere, Pr. canonic Nikola Lauš, director al Cancelariei Episcopale, a anuțat programul liturgic din Dom, pentru următoarea perioadă, program care de azi înainte intră în normalitate, mulțumită încheierii lucrărilor de restaurare.
La sf. Liturghie, alături de numeroșii credincioși, a participat și consulul Republicii Federale Germania, doamna consul Regina Lochner, împreună cu soțul. Cadrul muzical a fost asigurat de dl. Róbert Bajkai-Fábian, organistul Domului, alături de membri ai corului Exultate.
Biroul de presă al Episcopiei de Timișoara