Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ előzetesen kiadott programjának megfelelően február 4-6. között csoportvezetőképzőre került volna sor a Marienheim ifjúsági házban. A járványügyi helyzet kedvezőtlen alakulása miatt azonban a kurzust február 4-én, pénteken online kommunikációs felületen tartották meg 16.30-17.30 óra között magyar nyelven, 18-19 óra között pedig román nyelven.
Az egyházmegyei csoportvezetőképző iránt érdeklődő fiatalok magas száma ezúttal a szervezőket is meglepte. A találkozó témája a Szentírás volt, mivel a Temesvári Egyházmegyében az idei pasztorális év középpontjában is Isten Igéje áll.
Annak ellenére, hogy a találkozó  Zoom online platformon zajlott, nagyon interaktív volt. Az első részben Szabó Tibor egyházmegyei ifjúsági lelkész ismertetett néhány általános fogalmat a Bibliáról. Ezt követően átadta a szót Dumitru Dániel temesvár-gyárvárosi plébánosnak, a marosi főesperesség ifjúsági felelősének, aki sokkal részletesebben beszélt a Szentírásról.
Előadását Dániel atya Sevillai Szent Izidor idézetével nyitotta meg: „Amikor imádkozunk, Istenhez szólunk, de amikor a Bibliát olvassuk, Isten szól hozzánk.” Majd így buzdította a fiatalokat: – Az Úrnak ma is szüksége van fiatalokra az egyházában, ezért fontos, hogy hallgassuk, olvassuk Igéjét. Kedves fiatalok, az Úrnak szüksége van rátok. Ma pedig mindannyiatokat arra hív, hogy kövessétek őt egyházába, és legyetek misszionáriusok. Figyelj arra, mit mond az Úr neked. Dumitru Dániel plébános továbbá úgy fogalmazott: a fiatalok olyanok, mint egy szántóföld, amelyet meg lehet művelni, ha a magvető Jézusra bízzuk magunkat és követjük őt.
Ezt követően Văcaru Alexandra nővér, a Keresztény Szeretet Nővérei kongregáció tagja videót mutatott be, amelyben a fiatalok megosztották a csoportvezető kurzus résztvevőivel, mit jelent számukra a Szentírás, és hogyan élik meg annak tanítását.

Pota László, TEKMEK
A temesvári Püspökség sajtóirodája