Megtörten, de a feltámadásba vetett szilárd hittel tudatjuk, hogy az örök hazába távozott Z I L A H I   A N D R Á S   J Á N O S kisiratosi plébános

Zilahi András János 1955. január 6-án született a Temes megyei Máslakon.
Teológiai tanulmányait a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán végezte. A gyulafehérvári főszékesegyházban 1982. június 20-án Jakab Antal püspök szentelte pappá.

Zilahi András János plébános szolgálati helyei:
1982-1983 Temesvár III. Erzsébetváros plébánia, mint segédlelkész;
1983-1991 Máslak plébánia, Temesfüves filiával, mint plébániai kormányzó, majd sorra átvette a környező közösségeket: Németremete, Saroltavár ésTemesjenő;
1991 Pécska plébánia, mint segédlelkész;
1991-1994 Tornya plébánia, mint segédlelkész;
1994-2022 Kisiratos plébánia, Szentmáton, Mácsa és Kürtös filiákkal, mint plébános.

Elhunyt 2022. október 1-jén hajnalban Kisiratoson, türelemmel viselt hosszú betegség után.
Október 1-jén, szombaton a kisiratosi temető kápolnájában 18 órakor igeliturgiát tartanak.
Az elhunyt plébános lelki üdvéért október 2-án, vasárnap a kisiratosi plébániatemplomban 18 órakor mutatnak be szentmisét.
Az engesztelő szentmiseáldozatot 2022. október 3-án, hétfőn 15 órakor mutatják be a kisiratosi plébániatemplomban. A temetési szertartásra ezt követően kerül sor a kisiratosi temetőben.
Hitének tanúsága és lelkipásztori szolgálata példamutató marad mindannyiunk számára. Hűséges papi életét a Mennyei Atya jutalmazza az Atyai ház örömében!

N Y U G O D J É K  B É K É B E N !