Szombaton, május 28-án, Máriaradnán tartották a a bérmálkozók találkozóját. A program célja az volt, hogy a fiatalok, akik a közeljövőben megkapják a bérmálás szentségét, felkészülhessenek lelkileg erre a fontos eseményre. A program szentmisével kezdődött, amelyet Pál József Csaba temesvári megyés püspök celebrált. A liturgián a román nyelvű Jubilate egyetemista csoport és a magyar nyelvű Tekmek egyetemista csoport énekelt. A szentmisét követően a fiatalok 21 csoportot alkotva lehetőséget kaptak arra, hogy beszélgessenek és jobban megismerjék egymást.
Az ebédszünetet követően műhelytevékenység kezdődött, amely a Szentlélek 9 gyümölcséről szólt. Mindegyik csoport egy gyümölcsről elmélkedhetett, majd egy szent életéről olvashattak, új és érdekes információkat tudhattak meg róla. A program záró imával ért véget, amikor a fiatalok együtt imádkoztak és énekeltek hálát adva a Jóistennek ezért a szép programért, amin résztvehettek. Az Öröm műhely felelőseként jól éreztem magam a bérmálkozó fiatalok között. Játszottunk, megismerkedtünk, több dolgot megtudhattam róluk: mi szerez örömet nekik, mi foglalkoztatja őket, milyen imádkozási szokásaik vannak és azt is megtudtam, hogy milyen volt számukra a bérmálkozási felkészítő, milyen élményekkel gazdagodtak a felkészítő során. Meghatott a bérmálkozók őszinte, szívből jövő tanúságtétele is. Sok fiatal lelki élete megváltozott e felkészülés által, hiszen megtapasztalhatták a Jóisten közelségét és szeretetét. Szívembe zártam Pál József Csaba temesvári megyés püspök szavait is, aki azt mondta, hogy sose kérdőjelezzük meg, hogy Isten szeret-e minket, hiszen Ő végtelen szeretettel szeret minket. Mi kell megtegyük a lépést felé, ki kell nyitnunk szívünket, hogy megérezzük és észrevegyük az Ő szeretetét a mi életünkben.
Köszönet s szervezőknek, a Tekmek és Jubilate egyetemista csoportnak, akik biztatták a résztvevőket és minden bérmálkozó fiatalnak, aki részt vett a programban.

Kozma Anita- TEKMEK