A hagyomány szellemében a dunai svábok július 10-én ismét fogadalmi zarándoklaton vettek részt a bajorországi Altöttingben. Az idei mottó: “Mária, az egyház példaképe”. Ezen a zarándoklaton minden évben több Duna menti országból – Magyarország, Románia, Szerbia, Németország és Ausztria – érkeztek zarándokok. Hagyomány továbbá, hogy a dunai svábok fogadalmi zarándoklatát minden évben olyan püspök vezeti, aki a dunai régió valamelyik egyházmegyéjében tevékenykedik. Idén az altöttingi Szent Anna bazilikában 10 órakor kezdődő szentmisét Pál József Csaba temesvári megyés püspök celebrálta. A liturgia zenei szolgálatát a landshuti dunai sváb énekkar látta el Reinhard Scherer professzor vezetésével. Előtte körmenet indult a kegykápolnától a bazilikáig a zászlós küldöttségek, a szentannai HOG fúvószenekara, zarándok- és népviseletbe öltözött csoportok, valamint a Mária-lányok részvételével. Idén Raimund Haser, Baden-Württemberg tartományi parlamenti képviselője értekezett a menekülés és kiutasítás témájáról. A főpásztori szentmisét követően a bazilikában Mária-énekek hangzottak el, majd ájtatosságot tartottak Andreas Straub, Paul Kollar, Karl Zirmer, Josef Hell és Johann Palfi bánsági származású lelkipásztorok részvételével. A dunai sváb fogadalmi zarándoklatot a a stuttgarti St. Gerhards-Werk e. V. szervezte a müncheni Gerhardsforum Banater Schwaben e. V. támogatásával, Ing. Josef Lutz (Nürnberg) általános koordinálásával.
Altötting a legismertebb és legfontosabb dél-németországi kegyhely. A dunai svábok számára ez már a 61. fogadalmi zarándoklat. Az altöttingi Szűzanyához történő búcsújárásokat P. Wendelin Gruber kezdeményezte. Elnevezése onnan ered, hogy a meghurcoltatás nehéz időszakában a svábok megfogadták: minden évben elzarándokolnak Altöttingbe, hogy sorsuk jobbra fordulásáért a Boldogasszonyhoz fohászkodjanak.
Az idei rendezvényen számos jeles meghívott részt vett, akik különböző hivatalokat és egyesületeket képviseltek: Christine Burghart, Altötting alpolgármestere, Herbert Hofauer ny. polgármester, a zarándoklat rektora, Dr. Klaus Metzl prelátus, Raimund Haser baden-würtembergi tartományi parlamenti képviselő (Wangen körzetéből, CDU) és egyben a „Sindelfingeni Dunai Svábok Házának” elnöke, Stephan Mayer Bundestag-képviselő (CSU) és a Kitelepítettek Szövetségének alelnöke (Altöttingből), Georg Ledig, a Szövetségi Tanács alelnöke, a Landsmannschaft der Banater Schwaben szövetségi elnöke, Harald Schapansky, a Landsmannschaft der Banater Schwaben bajor szövetség elnöke, Bernhard Fackelmann, a Kulturwerk der Banater Schwaben elnöke, a BdV bajorországi elnökségének tagja, valamint Josef Lutz, a St. Gerhards-Werk Stuttgart elnökhelyettese.
Köszönő és méltató beszédében Josef Lutz a következőképpen fogalmazott: „A rendezvény egy hosszú tervezési és szervezési folyamat lezárása volt. Személy szerint tisztában vagyok a zarándokok, az önkéntesek és a társszervezők erőfeszítéseivel és elkötelezettségével. Minden bizonnyal ez volt a legimpozánsabb ünnepség, amelyet idén eddig állami és országos szinten a St. Gerhards-Werk rendezett. Megtisztelő kötelességünknek tartjuk, hogy személyesen köszönetet mondjunk Önöknek az odaadó együttműködésért, amely nagyban hozzájárult az egész projekt sikeréhez. A pontifikális szentmise Pál József Csaba temesvári megyés püspökkel a hitben való megerősödés élményét jelentette a zarándokok számára. Altöttingben ezen a július 10-i vasárnapon hitünk egy nagyon nagy kincsét adtuk át. Szokások és hagyományok, tapasztalatok, történelem és idővonalak, amelyek egy nagyon sajátos időben és nagyon sajátos körülmények között, egy nagyon sajátos régióban alakultak ki. Mi, dunai svábok a pontifikális szentmise után a levegőbe emelkedő 5 (kontinenst jelképező) fehér békegalamb ősi szimbólumával és a világszerte ismert és sok nyelven énekelt „La Paloma” című, hegedűn és harmonikán előadott dallal fejeztük ki a béke üzenetét.”

A temesvári Püspökség sajtóirodája
Fotó: Marianne Hellstern