A temesvári egyházmegyében február 7-14. között tartják a Házasság Hete elnevezésű rendezvénysorozatot. A járványhelyzet miatt az idei programban nem szerepelnek nagyobb rendezvények, mivel a résztvevők száma beltérben, így a közösségi termekben és a templomokban is korlátozott.
Az egyházmegyei Családpasztorációs Iroda szervezésében az idei programok a következők:

  1. Kalandtúra, amellyel kapcsolatban, február 7-től, a házaspárok a családpasztorációs iroda közösségi oldalán találnak több információt. https://www.facebook.com/pastoratia.familiilor.timisoara
  2. Február 7-28. között a házaspárok a máriaradnai kegytemplomban járhatják végig kettesben a „Házaspárok útját”.
  1. A helyi lelkipásztorok az egyházmegye több templomában mutatnak be szentmisét a családokért, és megáldják a résztvevő házaspárokat. A járványhelyzet miatt családáldást nem csupán a Házasság Hete alkalmával, hanem február hónap minden vasárnapján kaphatnak a házaspárok.

A házasság hetében minden nap imádkozzunk közösen egyházmegyénk családjaiért!

Szent II. János Pál pápa imája a családokért
Isten, kitől a mennyben és a földön minden származik, Atyánk, aki a Szeretet és az Élet vagy, add meg, hogy a Földön minden család – Fiad, Jézus Krisztus által, ki „asszonytól született”, és a Szentlélek által – legyen az isteni kegyelem forrása, az élet és szeretet igazi szentélye minden nemzedék számára.
Add meg, hogy kegyelmed vezérelje a házastársak gondolatait és cselekedeteit családjuk és a világ minden családjának javára.
Add, hogy a fiatal nemzedékek erős támaszt találjanak a családban emberségük érdekében, hogy igazságban és szeretetben növekedjenek.
Add, hogy a szeretet, megerősítve a házasság szentsége által, erősebbnek mutatkozzék, mint bármely gyöngeség és minden válság, mely családjainkat néha sújtja.
Végül kérünk, add meg, a názáreti Szent Család közbenjárása által, hogy az Egyház a Föld összes nemzete között sikerrel hajthassa végre küldetését a családban és a családokon keresztül, a mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki az út, az igazság és az élet, mindörökkön örökké. Amen.