Február 15-én a Küttel Klub meghívottja Pál József Csaba temesvári püspök volt. A zsúfoltságig megtelt terem igazolta a szervezők, a Várbástya Egyesület és Tamás Péter tiszteletbeli konzul szándékát, miszerint a helyi magyar közösség személyesen is szeretne találkozni a bő fél éve kinevezett püspökkel. Egy rövid előadás után a közönség tehetett fel kérdéseket. Pál József Csaba bármiről is beszélt, szavait a nyugalom, gondolatmenetét az élettapasztalat ereje, mondanivalóját a hitelesség jellemezte. Az est végén egy exkluzív információval lepte meg a közönséget.
A találkozó első részében Tamás Péter felkérésére a püspök úr egy szabadon választott témáról beszélt.  Jó volt hallani, hogy nem a magvalósításairól vagy terveiről tartott előadást – mint ahogyan egy frissen kinevezett menedzser tenné –, hanem a kereszténység „alapkövéről”, a Bibliáról.  Ennek könyvei egy több mint ezer évet átfogó időszakon belül keletkeztek, eltérő földrajzi, politikai és szellemi-kulturális környezetben. Mégis egy egységet alkotnak, mert isteni sugallatra íródtak. Pont a sokszínűsége, a többrétegű értelmezhetőségének lehetősége és főleg szellemisége az, amely mindig aktuálissá teszi. Pál József püspök végül kiemelte a Szentírás egyik legfontosabb részét, a krisztusi szeretet leírását („nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért”, János 15, 13), ezzel is sugallva, hogy a közösség akkor boldog, ha nem kizárólag magának él és dolgozik. Nota bene, ezek a gondolatok egy olyan előadáson hangzottak el, ahol a hallgatóság zöme valamilyen vezető (politikai, egyházi, sajtó, civil szervezet stb.).
Az est hátralevő részében kérdésekre válaszolt. Elmesélte életének fontosabb állomásait, a szülőfaluját, a teológián eltöltött 6 évet, a marosvásárhelyi lelkészi munkáját, végül szólt a Resicabányán eltöltött szolgálatáról.
Szó volt még a kiüresedő bánsági falvakról, közösségi gondozók képzéséről, vagy düledező templomok és plébániák sorsáról. Ez utóbbival kapcsolatban kifejtette az egyházmegye véleményét, miszerint ha egy maroknyi közösség már nem tudja fenntartani az épületeket, akkor célszerűbb a miséket kisebb helyen tartani. A használaton kívüli plébániákat, imaházakat szívesen átadják kulturális célra.
Az est végén Pál József Csaba püspök a pápalátogatásra is kitért, történelmi pillanatnak titulálva az eseményt és zárójelben azt is megjegyezte, hogy a 2019. június 8-án a csíksomlyói búcsún ő fogja a misét celebrálni.  Ennek a hírnek különösen örültek az összegyűltek.
KP