Július 25-én ünnepeljük a nagyszülők és idősek első világnapját. Ebből az alkalomból adta közre a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családügyi Bizottsága a Pápai Életvédő Akadémia 2021 februárjában megjelent dokumentumának magyar fordítását Az öregkor a jövőnk. Az idősek helyzete a világjárvány után címmel.
A Bibliában a hosszú élet áldást jelent. „Szembesít minket a kiszolgáltatottságunkkal, az egymástól való függőségünkkel, a családi és közösségi kötelékeinkkel, és főleg istengyermekségünkkel.”„Az öregkor – hangsúlyozza Ferenc pápa – nem betegség, kiváltság! A magány lehet betegség, de a felebaráti szeretettel, a közelséggel és a lelki gondolatok megosztásával gyógyítható.”
Az utóbbi évtizedekben az egyházfők többször is felszólaltak az idősek érdekében, felelősségtudatra és lelkipásztori gondoskodásra intettek.
Az idősek jelenléte nagy erőforrás. Elég arra a meghatározó szerepre gondolni, amit a hit megőrzésében és fiataloknak való továbbadásában töltöttek be az ateista, autoriter rezsimek alatt sínylődő országokban. És arra, hogy mennyi mindent tesz továbbra is számos nagyszülő azért, hogy átadhassa a hitet az unokáknak.
„Számos ország szekularizált társadalmában – emeli ki Ferenc pápa – a jelenlegi szülői generációk többnyire nem rendelkeznek keresztény képzettséggel és élő hittel, amelyet viszont a nagyszülők át tudnak adni unokáiknak. Ők az elengedhetetlen láncszem a kisgyermekek és fiatalok hitre nevelésében. Szokásunkká kell válnia, hogy lelkipásztori horizontjaink részévé tesszük és közösségeink létfontosságú tagjainak tekintjük őket, és nem csak alkalomszerűen. Ők nem csupán olyan személyek, akikről gondoskodnunk és akiket védelmeznünk kell, hogy életük felett őrködjünk, hanem ők az evangelizáló lelkipásztorkodás szereplői, Isten hűséges szeretetének tanúi lehetnek.”
Az kétségtelen, hogy az időseknek a maguk részéről arra kell törekedniük, hogy bölcsen éljék meg az öregkort: „Életutunk utolsó szakaszának ezek az évei ajándékot és küldetést rejtenek magukban: igazi elhívást Urunktól.” Ezért „az idősek pasztorációját – mint minden más pasztorációt is – a Ferenc pápa által az Evangelii gaudium révén meghirdetett új missziós korszakba kell beilleszteni. Ez Krisztus jelenlétének hirdetését jelenti az idős emberek között is. Az evangelizációnak a lelki növekedést kell elősegítenie minden életkorban, mivel az életszentségre való meghívás mindenkinek szól, a nagyszülőknek is. Nem minden idős ember találkozott még Krisztussal, és még ha találkozott is, elengedhetetlen segíteni őt abban, hogy újra felfedezze keresztsége jelentését, életének ebben a sajátságos szakaszában, […]: hogy újból rá tudjon csodálkozni Isten szeretetének misztériumára és az örökkévalóságra; […] hogy felfedezze az irgalmas szeretet Istenével való kapcsolatot; hogy a közösségünkhöz tartozó idősektől azt kérjük, hogy legyenek az új evangelizáció szereplői, és maguk is adják tovább az Örömhírt. Arra kapnak meghívást, hogy misszionáriusok legyenek”, akárcsak bármely más életszakaszban.
Ebben az értelemben „az Egyház olyan hely [lehet], ahol a generációk arra kapnak meghívást, hogy osztozzanak Isten szeretettervében, a Szentlélek ajándékainak kölcsönös megosztásán alapuló kapcsolatban”.

A teljes dokumentum elérhető magyar nyelven az alábbi linken PDF-formátumban.

Forrás: Magyar Kurír

Fotó: www.vaticannews.va/ro