Az ősi csanádi egyházmegye alapítója, Szent István király tiszteletére szentelt lugosi kápolnában augusztus 20-án, szombaton délelőtt Wonerth László helyi plébános mutatott be szentmisét. Homíliájában a lelkipásztor úgy fogalmazott: Európa a keresztény uralkodóknak köszönhetően fejlődött, ők voltak azok, akik keresztény szellemben, keresztény értékrend szerint vezették országukat és népüket.
Kérdésünkre Wonerth László plébános elmondotta: a kápolna a lugosi állomás felé vezető úton található, és naponta sokan úgy mennek el előtte, hogy keresztet vetnek vagy betérnek egy imára. – A kápolna minden nap reggel nyolc órától este nyolc óráig nyitva van, a hívek bemehetnek imádkozni, és voltaképpen ez volt Szent István királyunk óhaja is: hitre téríteni, a hitben megerősíteni az embereket – foglalta össze az ünnep üzenetét a lelkipásztor.
Közel ezer évvel ezelőtt, 1030-ban, István király megalapította a csanádi egyházmegyét, amelynek irányításával Gellért muranói bencés szerzetest bízta meg. Az ősi egyházmegyét az első világháborút követő trianoni békeszerződés három részre szakította. A romániai rész alkotja a mai temesvári egyházmegyét.

A temesvári Püspökség sajtóirodája