Egy hónappal ezelőtt, február 15-én érkezett meg a Temesvári Püspökség internetes postafiókjába Bajnai István battonyai plébános levele, amelyben arról tudósított, hogy március 18-án a helyi Szentháromság plébániatemplomba érkezik a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós keresztje, és az ez alkalomból celebrált ünnepi szentmisére nagy szeretettel meghívja és várja a szomszédos temesvári egyházmegyéből is a lelkipásztorokat meg a híveket. Mint azt immár a helyszínen a battonyai plébános elmondotta, a meghívásra elsőként Wonerth László temesvár-szabadfalui plébános, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülés temesvári egyházmegyei felelőse válaszolt, aki jelezte: egy autóbusszal, 42 hívővel érkezik, és a szentmise előtt egyórás szentségimádást tartanak a templomban.
Március 18-án délelőtt a temesvár-szabadfalui plébánia udvarán gyülekeztek a szabadfalui, temessági, paráci, románszentmihályi és lugosi hívek, akiket Wonerth László helyi plébános és Dumitresc Mihai Titi lugosi plébános kísért el a tornyai határátkelőtől mindössze 6 kilométerre fekvő Battonyára.
A település impozáns méretű plébániatemplomában a népes csoportot Bajnai István helyi plébános üdvözölte, majd elmondotta: az ünnepi szentmisére Temesvár és Lugos mellett a pécskai, a nagyiratosi és az aradi plébániákról is várnak híveket. Ezt követően a plébános a templomban felállított missziós kereszt történetét ismertette. Mint mondotta, a missziós kereszt a 2020-ban Budapesten megrendezésre kerülő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus jelképe, amely Esztergomból indult országos körútra. A három méter magas tölgyfa kereszt 2007-ben készült, Ozsvári Csaba ötvösművész alkotása, a fát borító bronz díszítések növényi ornamentikája a magyar honfoglalás kori ötvösség motívumait idézi. A kereszt ugyanakkor ereklyetartó is. Középpontjában, ezüst tokban Szent Kereszt-ereklye, a leveles díszek között pedig több magyar szent ereklyéje látható. A helyi plébános ismertette továbbá, hogy az újjáépített battonyai templom az 1938-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus jelképét is őrzi, amely az apszist lezáró íven látható.
Ezt követően kezdődött a szentségimádás, amelyet Wonerth László szabadfalui plébános és Dumitresc Mihai Titi lugosi plébános vezetett. Az elhangzott imák és énekek, valamint a csendben eltöltött percek a lelki megnyugvást, megtisztulást szolgálták.
A délutáni ünnepi szentmise főcelebránsa Battonya szülötte és díszpolgára, dr. Gyulay Endre ny. szeged-csanádi püspök volt, koncelebrált Király Árpád arad-ségai plébános, Wonerth László temesvár-szabadfalui plébános, Dumitresc Mihai Titi lugosi plébános, Iványi László orosházi plébános, Sándor Tivadar arad-gáji plébános, Sándor Balázs aradi kórházlelkész, Erős Miklós gyoroki plébános, Balogh László arad-mikelakai plébános, György Zoltán nagyiratosi plébános, Jakab Zoltán dombegyházi plébános, Kasuba Róbert pitvarosi és mezőhegyesi plébános.
Szentbeszédében dr. Gyulay Endre ny. püspök a szentírási olvasmányhoz és evangéliumhoz kapcsolódva arra buzdította a híveket, hogy lássák meg az Isten emberek iránti csodálatos szeretetének tanújeleit, mert akkor lélekben jobban készülhetnek az Eucharisztikus Kongresszusra meg a húsvétra. – Az Isten nagysága, nagylelkűsége, ajándékozókészsége, megbocsátó készsége minden itt van, de elég egy kísértő szó, és az ember máris elfordul tőle. Csodálatos dolog felkészülni az Eucharisztikus Kongresszusra, hogy találkozzunk a Keresztrefeszítettel, és valódi erőt merítsünk belőle minden kísértést legyőzni, minden elesés után bűnbánatot tartani, kérni a megbocsátást. Jó lenne átgondolni a viszonyunkat Istenhez, jó lenne hálát adni mindazért a végtelen jóért, amit Ő nyújt felénk, jó lenne elkötelezni magunkat egészen hozzá, jó lenne követni a magyar szentek és boldogok életét – fogalmazott a főcelebráns püspök.
A szentmisét követően a vendéglátók a Klivényi Lajos Katolikus Közösségi Ház dísztermében terített asztallal várták a temesvári egyházmegyéből érkezett lelkipásztorokat és híveket. A jelenlévők eközben megcsodálhatták azt az egyházi helytörténeti gyűjteményt is, amelynek értékes darabjai között találhatók kegytárgyak, templomi és egyesületi zászlók, valódi ezüstszállal hímzett barokk és rokokó miseruhák, levéltári dokumentumok, régi fotók, egy alkalmi oltár a 19. század közepén használt liturgiai tárgyakkal, valamint Bajnai István plébános személyes gyűjtőmunkájának eredménye, egy fém és porcelán tárgyakból álló szenteltvíztartó gyűjtemény.
Búcsúzáskor Bajnai István plébános és Wonerth László plébános együtt jelentették be, hogy augusztusban a temesvár-szabadfalui Szent Rókus templom búcsúünnepére Battonyáról is érkeznek vendégek, így a két egyházközség ismét együtt ünnepel majd.
S.E.