Az ősz érkezését a temesvári egyházmegyei Caritas szervezet által működtetett perjámosi Roma Gyermekek Napközi Otthonában is nagyon várták. Legalábbis erre utalnak az épület utcára néző ablakának jellegzetes díszei: a színes levelek között egy alma meg egy körte mosolyog vidáman a járókelőkre. És az öröm nem áll meg a bejárati ajtó küszöbénél. Október 10-én, hétfőn ünneplőbe öltözött gyermekek és fiatalok – néhányan közülük hagyományos roma népviseletben –, vidáman, de egyben izgatottan üdvözölték a központ épületének bővítési és felújítási munkálatai megáldása alkalmából szervezett ünnepség meghívottait. Előadással, dalokkal, verssel és tánccal készültek erre az eseményre, és türelmetlenül várták, hogy mindezt bemutathassák  a közönségnek, azaz a vendégeknek, akik azért jöttek, hogy velük együtt ünnepeljenek.
Bevezetőjében Herbert Grün, a temesvári egyházmegyei Caritas szervezet ügyvezető igazgatója elmondta: Perjámoson a roma gyermekek napközi otthona 2008 óta működik a helyi tanács és a karitatív szervezet közötti partnerség alapján. Jelenleg 45 gyermek és fiatal népesíti be hétköznaponként a termeket, akik mindannyian a helyi iskola tanulói, és akik az after school program mellett meleg ebédet is kapnak. Az ügyvezető igazgató továbbá arról tájékoztatott, hogy az ebédlő meg a konyha bővítése és felújítása a minőségi szabványok és a tűzvédelmi normák teljesítése miatt vált szükségessé.
Az ünnepségen részt vett Franz Küberl, az osztrák országos Caritas szervezet korábbi elnöke és a graz-seckau-i egyházmegyei Caritas szervezet volt igazgatója, Brigitte Kroutil-Krenn, a grazi Caritas-Auslandshilfe koordinátora, Lányi Csaba, a graz-seckau-i egyházmegyei Caritas szervezet munkatársa, Regina Lochner, a Német Szövetségi Köztársaság temesvári konzulja, Cornel Dumitraș perjámosi polgármester, Diana Cojoleanca, a Temes megyei Szociális Kifizetési és Felügyelőségi Ügynökség (AJPS) ügyvezető igazgatója, Andrei Anca, a Temes megyei AJPS szociális segélyek osztályának vezetője, Gabriela Rămneanțu, a Temesvári Szociális Ellátási Igazgatóság (DASC) pénzügyi tisztviselője, Monica Trușcă, a Temes megyei Gyermek- és Társadalomvédelmi Főigazgatóság ügyvezető igazgatója, prof. Dragomir Daniela, a perjámosi Elméleti Líceum igazgatója, Kozovits Attila helyi plébános, Valer Cioică ortodox plébános és Valentin Ciapă ortodox lelkipásztor.
A munkálatok megáldását Dirschl Johann általános helynök, a temesvári egyházmegyei Caritas szervezet főigazgatója celebrálta, és kiemelte: az egyház egyik fontos tartóoszlopa a felebaráti szeretet. – XVI. Benedek pápa 2005-ben a II. vatikáni zsinat felebaráti szeretetről szóló gondolatait felelevenítő enciklikát írt Deus caritas est, vagyis Az Isten szeretet címmel. Amellett, hogy imádkozunk szeretteinkért, kezet kell nyújtanunk a rászorulóknak. A Szentírásban sok példát találunk, amelyek erről a szeretetről beszélnek – fogalmazott a vikárius.
Az ünnepségen felszólalt Regina Lochner konzul, Franz Küberl, Cornel Dumitraș polgármester, Diana Cojoleanca és Monica Trușcă, akik mindannyian a Caritas szervezet csapatának a szociális területen végzett elkötelezett munkájának fontosságát hangsúlyozták, és elismerő szavakkal méltatták erőfeszítéseiket. A konzul a központ kedvezményezettjeire utalva azt mondta: –  Ők valamennyien az a sok „ok”, amiért ezt a munkát, ezt a projektet folytatni kell.
A gyermekek és fiatalok által bemutatott kulturális műsor után egy személyes mozzanat következett, a jelenlévők felköszöntötték Herbert Grün ügyvezető igazgatót születésnapja alkalmából.
Az ünnepség végén minden résztvevőt agapéra hívtak a napközi otthon ebédlőjébe.
* * *
A perjámosi Roma Gyermekek Napközi Otthonáról a temesvári egyházmegyei Caritas szervezet honlapján a következők olvashatók: 45 roma gyermek (az előkészítő osztálytól a 11. osztályig) a nekik és családjaiknak nyújtott speciális szociális szolgáltatásokban részesül, amelyek célja a társadalmi kirekesztettséget eredményező válsághelyzet leküzdése. A szolgálat munkájának célja a roma gyermekek iskolai lemorzsolódásának és intézményi elhelyezésének megelőzése a személyre szabott gondozás, felügyelet, oktatás, tanácsadás, foglalkozásterápia, a szabadidő-eltöltés és szocializáció, valamint a gyermekek szüleinek vagy törvényes képviselőinek nyújtott tanácsadás révén. A napközi otthonban a gyermekek ebédet és uzsonnát kapnak.

A temesvári Püspökség sajtóirodája