Az Orosz Föderáció ukrajnai inváziója mindannyiunkat meglepett, de a szervezet Vezetőségi Tanácsának – amely Brassóban tartózkodott egy munkaértekezleten – sikerült nagyon gyorsan meghoznia a támogató intézkedéseket.
Február 25-én este sikerült szervezetünk 8 helyszínén 130 helyet azonosítani menekültek számára a jászvásári, gyulafehérvári és temesvári egyházmegyében. Az első segélyt szállító, 2 kisbuszból álló szállítmány már március 4-én megérkezett a csernovici Kolping Házba.
A szállítmányt, ami Temesvárról indult – brassói és gorzafalvi megállókkal a termékek átvétele érdekében–, a gyegyószentmiklósi Kolping tagok töltöttek fel a szeretvásári vámban. Együtt sikerült összegyűjteni mindazokat a termékeket, amelyeket az ukrán kollégáink és barátaink első lépésben kértek.
A támogatás két kisbusznyi gyógyszerből (vírusellenes szerek, antibiotikumok, vérzécsillapítók, fájdalomcsillapítók), mentőtakaróból, hőtakarókból, fertőtlenítőszerből, alapélelmiszerből: konzerv, tésztafélék, fehérjeszelet, csokoládékrém, baba-és gyerekápolási termékek, zseblámpából, külső elemből, bakancsokból, thermo ruhákból, tisztálkodási szerekből, egészségűgyi szerekből: érszorító, kötszer, sebtapasz, betadin és sok rivanolból állt.
Sok terméket saját forrásból sikerült megvásárolni, a Nemzetközi Kolping Szervezet anyagi támogatásával, romániai magánszemélyek adományaival és a helyi Kolping egyesületek mozgósításával. Már február 27-én Daniel Dumitru plébános kezdeményezésére a vasárnapi szentmise keretén belül a Milleniumi Templomban elhangzott egy felhívás az ukrajnai rászorultak és a már Romániába érkezett menekültek támogatására. A plébániaközösségnek sikerült a hívek adományaiból előkészíteni egyikét azoknak a szállítmányoknak, amelyet a csernovici lakosságnak szántak.
Nagyon rövid időn belül sikerült a példaértékű mozgósítás Nyugatról az ország Keleti része felé, és épségben megérkeztünk Északra – ahol a civil társadalom mélységes szolidaritásának és a vámhatóságok jóindulatának példája példaértékű volt. Nem találkoztunk semmilyen problémával sem a vámnál, sem a Csernovic felé vezető úton.
Ukrajnában a civil társadalom és az egyesületek részvétele lenyűgöző. Meglátogathattunk egy iskola földszintjén berendezett konyhát, ahol az önkéntesek naponta körülbelül 200 adag ételt készítenek a rászorulóknak, kórházaknak és honvédségnek.
A katonák részére az osztálytermekben elsősegélynyújtó készletet varrnak, a Harkovból menekült gyerekek szíveket rajzolnak és helyeznek el minden készletbe, hogy biztassák a katonákat, a férfiak gumihasábokat vágnak és érszorítót készítenek a frontvonalban lévőknek, a tornateremben pedig mindenki énekel, halászhálókból és ruhadarabokból álcahálót készít.
Lelkesen és motiváltan tértünk vissza, hogy a lehető leghamarabb megszervezzük a második segélyszállítmányt Ukrajnába.
Így, ezekben a napokban további 5 segélyszállítmány fog érkezni Csernovicbe, amely hálózsákokból, bakancsokból, sátrakból, ágyakból, tartós élelmiszerekből, édességekből, áramfejlesztőkből, víztartályokból fog állni.
Hozzánk csatlakoztak a Bukarest-Ilfov Családorvosok Egyesülete és a Bukaresti és Ilfovi Családorvosok Patronátusa, amelyek jelentős adományaikkal a sebesültek ellátásához szükséges gyógyszereket és anyagokat biztosították.
A Romániai Kolping Szervezet második prioritása a Románia területére érkező polgári lakosság megsegítése szálláshelyek biztosításával, tanácsadással és segítséggel. Az események súlytotta személyeknek szükségük van a támogatásra és védelemre. Így az Ukrajna elleni támadások kezdete óta a Romániai Kolping Szervezet a „Szolidaritás Ukrajnáért” humanitárius felhívást tette közzé, amely által minden rendelkezésre álló eszközzel segíti a háború által érintett lakosságot. Brassóban már fogadunk menekülteket, kisgyermekes édesanyákat, akik nyugat-európai országokba tartanak. Egy másik részüknek sikerült Temesvárra eljutniuk, lakhellyel rendelkeznek, egy vállalkozónál vannak alkalmazva, aki a temesvári Legényegyleti Háznál dolgozik. Szerencsés esetek ezek, mert a családok együtt vannak.
Visszatértünk Ukrajnából egy olyan édesanyával, aki nem találta a választ a két 4 éves kislányának a kérdésére: hová megyünk, hol van most nagymama, miért nincs édesapa velünk?
A tragikus ukrajnai helyzet pusztító következményekkel fog járni a polgári lakosságra nézve, a polgári létesítmények nagyszabású megsemmisítését fogja eredményezni, mint például a víz-és elektromos hálózatok, tömeges vándorlásokhoz, családok elválasztásához, személyek eltűnéséhez fog vezetni. Több százezer ember, aki a konfliktuszónák közelében laknak rendszeresen élelmiszer, víz- és áramhiánnyal küszködnek. Ez a mindennapuk valósága. A boltok üresek, a pénz már nem használ semmire.
Az Ukrajnai Kolping Szervezetnek szüksége van a segítségünkre! A csernovici Kolping Házban egy olyan központot hoztak létre, ahonnan a nemzetközi adományokból összegyűlt, a kórházaknak, szociális konyháknak, rehabilitációs központoknak, más humanitárius, segítésgre szoruló egyesületeknek szánt adományokat osztják szét.

Eduard Dobre, Romániai Kolping Szervezet országos igazgatója, a temesvári Millennium Kolping Család Egyesület alapító tagja beszámolója
Temesvár, 2022. március 10.