A 2023-as év különleges évfordulót jelent a szentannaiaknak. Az alábbi anyagot Josef Lutz jegyzi.1858. május 2-án egy pusztító tűzvész romba döntötte szülővárosunkat. Helytörténetünk legszörnyűbb eseménye ez, őseinknek nem maradt semmije. A 165 évvel ezelőtti nagy tűzvészre és annak következményeire együttérzéssel és tisztelettel szeretnénk emlékezni. És tisztelettel adózunk a nehéz sorsú lakosok újjáépítési szándéka előtt.Őseink összefogásával tíz év múlva már állt az új templom, a mai szentannai Szent Anna templom. Ezért ünnepelhetjük idén a templom felszentelésének 155. évfordulóját. Ez az év legyen az emlékezésé arra, ami volt, és egyben visszatekintés arra is, hogyan oldotta meg az egyházközség a megpróbáltatást. Jelenleg új kihívásokkal kell szembenéznünk, hogy a megváltozott vallási, társadalmi és pénzügyi körülmények között felkészítsük a plébániát a jövőre, hogy otthont, perspektívát és bizalmat adjunk az embereknek – olyan bizalmat, amely a hitben gyökerezik. Római katolikus hitünk minden nehézségen átsegített bennünket, és két ellenséges társadalmi rendet, illetve ideológiát is túlélt.
Herbert Hellstern heilbronni minisztériumi osztályvezető és Marianne Hellstern szentannai kántor találkozása Szentannán a 2015-ös templomszentelési ünnepségen adta az ötletet a Szent Anna templom felújítását támogató egyesület megalapításához. Erre 2016 április végén került sor, és 2017-ben már a templomtető felújítása is megtörtént. Időközben felújították a templomtornyot, a belső falakat és mennyezeteket, és legutóbb idén a templomajtókat. Mindez a Baráti Kör tagjai számos adományának, valamint a bukaresti Kulturális Minisztérium, a temesvári Püspökség, több szentannai cég és a városvezetés anyagi támogatásának köszönhetően vált lehetővé. Szívből jövő köszönet mindannyiuknak. Köszönet illeti továbbá az igazgatótanács tagjait (Herbert Hellstern, Katharina és Karl Hell, tiszteletes Josef Hell, Franz Hell, Marianne Hellstern, Marianne Deaconu, valamint Martin Reinholz, Richard Raab, Benedek Zoltán egyházi tanácstagok) a templom iránti elkötelezettségükért, amely immár több mint hét éve példaértékű. A következő munkálat a homlokzatok felújítása. Ehhez azonban még sok adományra van szükség, amit ezúton is szeretnék kérni. Folyószámla: Kreissparkasse Heilbronn IBAN DE336205000000428565 BIC HEISDE66XXX. Előre is nagyon köszönjük.

Nem csak a téglák alakítják egyházunkat, sokkal fontosabbak az élő téglák – vagyis az emberek, akik ezt a gyülekezetet alakítják és formálják. Az egyház a közösség által él. Mi Szentannán éltünk és néhányan ma is itt élünk, szenvedtünk és fáradságos munkánk után egy virágzó, német, keresztény-katolikus közösséget hoztunk létre, és meg is őriztünk.
A helyi történelem megőrzése nemcsak a hagyományok megőrzését jelenti, hanem azt is, hogy utakat kell találni a jövőbe. A történelmi valóságot kívánja feltárni, a társadalmi változásokat pedig megfigyelni és pozitívan kísérni. Sokan vagyunk a hagyományőrzők soraiban: szülőföld, népviselet, népszokások, fesztiválok, tájszólás, műemlékek, népművészet, népzene…
Idén néhány új megnyitót terveznek Szentannán a városháza, valamint Daniel-Sorin Tomuța polgármester és tanácsosai együttműködésével:
– Az új múzeum megnyitása az egykori piarista gimnáziumban.
– Az új kultúrotthon megnyitása az új városháza mellett.
– Néhány létesítmény részleges megnyitása az új „Borodei” negyedben.
– A kerékpárutak meghosszabbítása az ipari terület irányába.
A cél a hagyomány és a modernitás összhangba hozása, és ezáltal a múlt, a jelen és a jövő összekapcsolása.
Július 26-án lesz a Szent Anna templok 155. búcsúünnepe, melyet a fiatalok a helyi lakosokkal és vendégekkel együtt tartanak július 29-én szombaton, 30-án vasárnap és 31-én hétfőn.

Josef Lutz, Nürnberg