A berestyei plébánia épülete előtt július 9-én, szombaton délelőtt 35 fiatal sorakozott fel, hogy a ministránsok által hordozott kereszt nyomában bevonuljanak a templomba, és szentmise keretében a bérmálás szentségében részesüljenek. A liturgia főcelebránsa Dirschl Johann általános helynök volt, aki Pál Csaba József megyés püspök megbízásából szolgáltatta ki a második szentséget a jelölteknek. A szentmisén koncelebrált Novița Drăghia berestyei plébános, Lokodi Attila dettai plébános, Máthé Lóránd gátaljai plébános és Kalapiš Mátyás ny. plébános. A bérmálkozók a helyi, valamint az omori, a dentai és az alsósztamorai közösségből érkeztek, többen színpompás, gyönyörűen hímzett bolgár népviseletben.
A szentmise keretében a közösség lelkipásztora bemutatta a bérmálkozókat és tanúsította, hogy a fiatalok megfelelő hitoktatásban részesültek és kellően előkészültek a második szentség felvételére. – Tudjátok-e, hogy a Szentlélek mit művel bennetek? – intézte a kérdést a fiatalokhoz a szertartás keretében a vikárius, amelyre a bérmálkozók a következőt válaszolták: A Szentlélek megerősít és megszentel minket, hogy hitünket állhatatosan megvalljuk, és hogy hitünk szerint éljünk.
Homíliájában a bérmálkozókhoz intézve szavait Dirschl Johann általános helynök a hit megtartásának és megvallásának fontosságát hangsúlyozta. – A mai különleges nap, amely a közösségetek ünnepe, a bérmálás kiszolgáltatása, a Szentlélek ünneplése nem más, mint a hit megvallása. A Szentlelket minden alkalommal megidézzük, valahányszor keresztet vetünk, de megtaláljuk Őt a Szentírásban is, amikor azt olvassuk, hogy a föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött, vagy az Újszövetségben, amikor a Szentlélek lángnyelvek formájában leereszkedett az apostolokra – fogalmazott a vikárius.
A keresztségi ígéretek megerősítését követően a fiatalok bérmaszüleik kíséretében egyenként az általános helynök elé járultak, aki a szent olajjal való megkenés és kézrátétel által a keresztény nagykorúság szentségében részesítette őket.
Végezetül Novița Drăghia helyi plébános mondott köszönetet a fiataloknak a kitartásukért, akik több mint egy éve készültek erre a napra, valamint mindazoknak, akik széppé tették ezt az ünnepet. Ugyanakkor kérte a szülőket, a nagyszülőket és a bérmaszülőket, hogy továbbra is bátorítsák a fiatalokat hitük megvallására, annak a mindennapokban történő megélésére.

A temesvári Püspökség sajtóirodája