Ötven esztendővel ezelőtt, 1971. július 3-án Dr. h.c. Carl Joseph Leiprecht püspök Rottenburgban pappá szentelte Roos Márton ny. temesvári püspököt a Rottenburg-Stuttgart.i Egyházmegye számára. A temeskenézi születésű püspök azonban a németországi papi szolgálat éveiben is szorosan kötődött a szülőföldjéhez, így az 1989 decemberében bekövetkezett változásokat követően visszatért a temesvári egyházmegyébe, ahol 1990. július 20-án Kräuter Sebestyén temesvári megyés püspök irodaigazgatóvá nevezte ki. A temesvári egyházmegye főpásztorává 1999. augusztus 28-án, Szent Ágoston napján szentelte dr. Jean-Claude Perisset érsek, pápai nuncius, társszentelők: Gyulay Endre szeged-csanádi megyéspüspök és dr. Johannes Kreidler rottenburg-stuttgarti címzetes püspök. A Fuldai (Hessen, Németország) Római Katolikus Teológiai Fakultás 2011. február 4-én, pénteken, Roos Márton temesvári megyéspüspöknek a teológia tiszteletbeli doktora (doctor honoris causa) címet adományozta.
Roos Márton ny. főpásztor felszentelt 32 papot, 2 püspököt, több kápolnát és templomot. Személyes elkötelezettséggel koordinálta és felügyelte a Szent György székesegyház külső felújítását (2004-ben és 2016-ban), a máriaradnai kegytemplom és rendház átfogó felújítási projektjét, továbbá a kolostormúzeum létrehozását. Nyugalomba vonulását megelőzően útjára indította a Szent György székesegyház jelenleg is zajló átfogó felújítási projektjét.
A nyugalmazott temesvári püspök több kötet szerzője. Közülük kiemelkedő a temesvári egyházmegye történelmét átfogóan és részletesen taglaló Erbe und Auftrag – Die alte Diözese Csanád című többkötetes munka (eddig 5 kötet jelent meg), a Maria-Radna – Ein Wallfahrtsort im Südosten Europas (Regensburg, I. k. – 1998, II. k. – 2004), Gerhard von Csanád (Temesvár, 2017), Providentia Augustorum (Temesvár, 2018).
Pappá szentelésének 50. évfordulója alkalmából július 3-án, szombaton 11 órakor Roos Márton ny. temesvári püspök hálaadó szentmisét mutatott be a Püspökség kápolnájában, amelyen részt vett és koncelebrált Pál József Csaba temesvári megyéspüspök, Dirschl Johann általános helynök, Lauš Nikola püspöki irodaigazgató, Bakó László püspöki titkár, Márton Gábor Benedek Temesvár I – belvárosi kisegítő lelkész, a Szeged-Csanádi Római Katolikus Püspökség képviseletében Gyulay Endre ny. püspök és Kondé Lajos püspöki helynök, a Nagybecskereki Római Katolikus Püspökség részéről Német László SVD megyéspüspök, Pastyik Róbert lelkipásztor és Sándor Zoltán állandó diakónus, valamint a Nagyváradi Római Katolikus Püspökséget képviselő Böcskei László megyéspüspök és Fodor József általános helynök.
A jubileum alkalmából Szentatyánk, Ferenc pápa levélben küldte üdvözletét és apostoli áldását a aranymisés Roos Márton ny. püspöknek.