Kedves tanulók és fiatalok!
Kedves tanárok, kedves szülők,

Mindannyiukat köszöntöm és szeretettel üdvözlöm az új, 2023-2024-es tanévben!
Minden új tanév sok szép várakozást, jogos álmokat, nagy reményeket és néha nagy aggodalmakat is hoz magával, hogy minden jól menjen és a végén learassuk a várt gyümölcsöket.

Kedves tanulók és fiatalok!
Engedjétek meg, hogy bátorítsalak benneteket és tolmácsoljam nektek a katolikus egyház buzdítását, amely nagyon közelről figyeli mindazt, ami országunk iskoláiban történik.
Az iskola nagyszerű hely arra, hogy új ismereteket sajátítsatok el, új barátokkal találkozzatok, fejlesszétek képességeiteket és tehetségeteket. Minden iskolában töltött nap csodálatos lehetőség arra, hogy megvalósítsátok a bennetek rejlő képességeket és személyiségként fejlődjetek. Ne feledjétek, hogy legyetek szorgalmasak, törekvők és élvezzetek minden pillanatot, amit az iskolában töltötök. A nagy filozófus, Arisztotelész mondta, hogy ” A tanítás gyökere keserű, de gyümölcse édes”. Amikor befejezitek az iskolát, látni fogjátok, hogy az iskola mennyire hozzájárult emberi, szakmai és szellemi formálódásotokhoz.
Az utóbbi időben sok szó esett arról, hogy az iskolákban, sok kollégátok viselkedésében vannak bizonyos negatívumok.
Óvakodjatok az olyan divatoktól, amelyek csökkentik az élet értékét, amelyek a „halál kultúráját” javasolják, amelyek az értékek megvetését dicsőítik, amelyek az erőszakra és a droghasználatra ösztönöznek. Mindig legyetek biztosak abban, hogy az élet nagyszerű ajándék, amelyet meg kell becsülni és értékelni kell. Mindig legyetek nyitottak a barátság és párbeszéd jeleként kezet nyújtani, elutasítva az erőszak minden formáját.
Kerüljétek a zaklatás minden formáját, még a legkisebbet is, és alakítsátok ki az osztály védettségét minden erőszakkal szemben. Terjedjen közöttetek a jó, csakis a jó, sok jó. Figyeljetek és legyetek előzékenyek az osztályban és az iskolában azokkal, akiknek segítségre van szükségük, és mindig a barátság és a kollegialitás igazi érzését ápoljátok.
Nyissátok ki a szemeteket, hogy megismerjétek a teremtés szépségét és a teremtés gondozásának felelősségét. Legyetek az iskolátok fontos szereplői, egy új világ, a testvériség és a béke, a párbeszéd és a szolidaritás építői, és ne csak befogadói és felhasználói annak, amit tanultok.
A hitoktatás tantárgynak nagy szerepe van az emberi és spirituális személyiségünk alakításában. Éppen ezért arra biztatlak benneteket, hogy szenteljetek neki teljes figyelmet, és meglátjátok, hogy mennyire megnyit majd benneteket az élet problémáira.
Az iskola több, mint egy épület és osztálytermek; ez az a hely, ahol intellektuálisan és személyesen is fejlődhettek, ahol felfedezhetitek, kik vagytok és mi az, ami igazán érdekel benneteket.
Remélem és kívánom, hogy az új tanév csodálatos új „kaland” legyen, és szerezzen örömet nektek és szüleiteknek.
Sok erőt kívánok nektek, hogy sokat és jól tanuljatok, sok derűt, és mindig azért imádkozzatok, hogy „gyarapodjatok bölcsességben, korban, s kedvességben Isten és az emberek előtt” (vö. Lk 2:52), ahogy az evangélium Jézust kamaszként bemutatja.

Kedves tanárok, tanítók és nevelők!
Elismeréssel és nagy tisztelettel köszöntöm a pedagógusi közösséget, emlékeztetve arra, hogy nincs fontosabb, emberibb és nemesebb tevékenység annál, mint hogy minden egyes gyermeket testi és szellemi képességeinek (intelligencia, akarat, érzelmek, emlékezet, képzelőerő, szintetizáló képesség) egyéni, ökológiai és társadalmi fejlődésében irányítsunk és kísérjünk, egy testvéribb, támogatóbb és felelősségteljesebb civilizáció érdekében.
Önökhöz fordulok, igazgatók, tanárok, tanítók és kisegítő személyzet, mindannyiukhoz, akik sok nehézségen keresztül továbbra is szenvedélyesen tanítják azokat, akik az ország és az egyház jövőjét jelentik. Köszönöm az erőfeszítéseiket, amelyeket gyermekeink neveléséért és vezetéséért tesznek. Biztos vagyok benne, hogy továbbra is velük lesznek és elkísérik őket a tudás és az igazi bölcsesség felé vezető úton.
A tavalyi tanév a hatósági bánásmóddal kapcsolatos elégedetlenséggel zárult. És ezt mindannyian megértettük.
A globális oktatási paktum arra szólít fel bennünket, hogy minden tehetségünket országunk gyermekei és fiataljai nevelésére kell fordítani. Felszólítjuk a civil szervezeteket, a jóakaratú embereket, társadalmi és politikai vezetőket, hogy minden oktatási területen újítsák meg a párbeszéd, a béketeremtés és az emberi, integrált, szolidáris és fenntartható fejlődés lehetőségét, és támogassanak minden, az iskolák javát szolgáló intézkedést.
Egy olasz író azt mondta, hogy „nem törődni az iskolával olyan, mintha elfelejtenénk a kertet öntözni (…), ez a depresszív elhanyagolás egy formája, a jelennel szemben elkövetett rossz és a jövő teljes szabotálása”, Franklin D. Roosevelt pedig határozottan kijelentette: „Az iskola az utolsó, amelyen Amerika hajlandó spórolni”.
Mindez a remény egyszerű nyelvére lefordítva azt jelenti, hogy nagy nap lesz az, amikor az iskola megkapja az államtól az összes pénzt, amire szüksége van, és nem csak azt a „néhány fillért”, amit ma kap.
Abban a reményben, hogy tisztelni fogják Önöket azért a hatalmas jóért, amit a gyermekekért tesznek, bízunk az Önök erejében, hogy az új tanév az eredmények és az öröm éve lesz minden gyermek és fiatal számára az iskolákban! Isten segítségével minden kihívást le tudunk győzni, és minden tapasztalatból tanulhatunk.
Isten gazdag áldása szálljon Önökre, adjon erőt és egészséget ebben a szeptember 11-én kezdődő tanévben!
Életünket és igyekezetünket a Boldogságos Szűz Mária lábaihoz helyezzük, hogy közbenjárjon az új tanévben szükséges segítségért.
Áldásban részesítem a tanulókat és fiatalokat, szüleikkel, minden tanárral és iskolai kisegítő személyzettel együtt, kívánok boldog és sikerekben gazdag tanévet!

Szeretettel és áldással,

A Boldogságos Szűz Mária születésének ünnepén, 2023. szeptember 8-án

+ Aurel Percă
Bukaresti metropolita érsek
A Román Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának felelőse