About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 55 blog entries.

Ifjúsági találkozó és adventi gyertyagyújtás Krassóváron

2018-12-06T17:46:00+02:006 december 2018 - 17:46|Categories: Hírek|

Közel 330 fiatal vett részt december 1-jén a temesvári egyházmegyéből Krassóváron, az első adventi gyertyagyújtáson. Ezt a csodálatos napot a helyi plébános, Rebegilã Petru valamint a Temesvári Ifjúsági Iroda szervezte azoknak, akik egymással, de legfőképpen Jézus Krisztussal akarnak találkozni. A részt vevő fiatalokat legfőképpen az érdekelte, hogyan lehetne kamatoztatni ezt a böjti, önmegtartóztató időszakot, hogy majd méltóképpen [...]

Ifjúsági rorate szentmise Temesváron

2018-12-06T17:44:18+02:006 december 2018 - 17:44|Categories: Hírek, Hírek|

Karácsonyra készülve, mint minden évben, idén is az adventi időben a temesvári fiatalok számára az ifjúsági iroda és a városi plébániák közösen szervezik a roráte miséket. Az első a temesvár-belvárosi plébánia templomában volt december 5-én. A hajnali órában amikor még a város nagy része aludt, a fiatalok a város különböző részeiről útnak indultak a rorátéra, amelyet Pál József Csaba temesvári megyés [...]

Bemutatták Szent Gellért művének fakszimile kiadását

2018-12-06T17:51:01+02:0027 november 2018 - 17:50|Categories: Egyéb kategória|

A temesvári Adam Müller-Guttenbrunn Ház nagytermében mutatták be a csanádi egyházmegye első püspöke, Szent Gellért Deliberatio Gerardi Moresenæ Aecclesiæ episcopi supra hymnum trium puerorum ad Isingrimum liberalem, azaz Gellértnek, a marosvári egyház püspökének értekezése A három ifjú énekéről a tudós Isingrimusnak című műve fakszimile kiadását. Az eredeti kézirat valószínűleg az 1040 körüli évekből származik, egy 1070 körül készült [...]

Fogadd el Uram szabadságomat

2018-11-20T19:12:41+02:0020 november 2018 - 19:12|Categories: Egyéb kategória|

Fogadd el, Uram, szabadságomat, fogadd egészen, vedd értelmemet, akaratomat s emlékezésem. Mindazt amim van, és ami vagyok, Te adtad ingyen: visszaadok, Uram, visszaadok egyszerre mindent. Legyen fölöttünk korlátlanul rendelkezésed; csak egyet hagyj meg ajándékodul: szeretnem téged. Csak a szeretet maradjon enyém a kegyelemmel, s minden, de minden gazdagság enyém, más semmi nem kell.

Szent Mihály arkangyal

2018-11-20T19:11:49+02:0020 november 2018 - 19:11|Categories: Imádságok|

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Amen.

Jöjj, Szentlélek Istenünk

2018-11-20T19:11:01+02:0020 november 2018 - 19:11|Categories: Egyéb kategória|

Jöjj, Szentlélek Istenünk, add a mennyből érzenünk fényességed sugarát. Jöjj, szegények atyja, te, bőkezűség Istene, lelkünk fényed hassa át. Édességes vigaszunk, drága Vendég, szomjazunk, édes lélekújulás. Fáradottnak könnyülés, tikkadónak enyhülés, sírónak vigasztalás. Boldogságos tiszta fény, szállj meg szívünk rejtekén, híveidnek napja légy. Ihleted ha fényt nem ad, emberszívben ellohad minden érő, minden ép. Mosd meg, ami [...]

Teremtő Lélek

2018-11-20T19:10:08+02:0020 november 2018 - 19:10|Categories: Egyéb kategória|

Teremtő Lélek, jöjj közénk, látogasd híveid szívét, töltsd malaszttal a kebleket, melyeknek alkotója vagy. Te, kit Védőnek mondanak, s mellénk a magas ég adott, tűz, élő forrás, szeretet, te, lelkek lelki olaja. Ajándékoddal hétszeres, te, ujj az Isten jobb kezén, te, ki az Atya megígért szavával áldod torkaink. Érzékeinkbe gyújts te fényt, szívünkbe öntsd szerelmedet, s [...]

Te Deum

2018-11-20T19:08:39+02:0020 november 2018 - 19:08|Categories: Egyéb kategória|

Téged, Isten, dicsérünk téged Úrnak ismerünk. Téged, örök Atyaisten, mind egész föld áld és tisztel, téged minden szép angyalok, kerubok és szeráfkarok, egek és minden hatalmak szüntelenül magasztalnak: Szent vagy, szent vagy, erősséges Szent Isten vagy. Nagyságoddal telve ég s föld, dicsőséged mindent betölt. Téged dicsér, egek Ura, apostolok boldog kara, dicséretes nagy próféták súlyos ajka [...]

Benedictus

2018-11-20T19:07:32+02:0020 november 2018 - 19:07|Categories: Imádságok, Imádságok, Imádságok, Imádságok, Imádságok, Imádságok|

Áldott az Úr, atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét. Erős szabadítót támasztott minékünk szolgájának, Dávidnak családjából. Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a próféták ajka által, megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket; atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy szent szövetségére emlékezzék, az esküre, amelyet Ábrahám atyánknak esküdött, hogy nekünk váltja be, [...]

Go to Top