About Sipos Enikő

This author has not yet filled in any details.
So far Sipos Enikő has created 3254 blog entries.

Nagypénteki szertartás a temesvári Szent György székesegyházban

2024-03-29T22:01:56+02:0029 március 2024 - 22:01|Categories: Egyéb kategória|

A Magyar Katolikus Lexikon szerint nagypéntek az evangéliumokban Jézus szenvedésének, halálának és temetésének napja, a liturgiában a húsvéti szent háromnap második napja. A latin egyházban a nagypéntek hivatalos neve: Feria sexta in passione et morte Domini, vagyis Az Úr szenvedésének és halálának péntekje. Ezen a napon a római katolikus templomokban arra emlékeznek, amikor maga az örök [...]

Olajszentelési mise Temesváron

2024-03-28T16:44:00+02:0028 március 2024 - 16:42|Categories: Hírek|

A nagyhét egyik jellegzetes szentmiséje a nagycsütörtök délelőtti krizmamise, amelynek keretében a főpásztor megáldja a keresztelendők (katekumenek) és a betegek olaját, illetve megszenteli az olivaolaj és balzsam elegyéből nyert krizmát. Ezen a napon a püspöki székesegyházban a főpásztor együtt misézik az egyházmegye papjaival, akik megújítják a szenteléskor tett ígéreteiket. Pál József Csaba megyés püspök az olajszentelési [...]

A szent olajok régen és ma

2024-03-27T11:44:28+02:0027 március 2024 - 11:41|Categories: Egyéb kategória|

A keresztény liturgia keretében hagyományosan a Nagyhéten, a Húsvéti szent három naphoz kapcsolódóan saját egyházmegyéjében a püspök szenteli meg a szent olajokat, amelyeket a keresztség, a bérmálás, a papszentelés, a templomszentelés vagy a betegek szentségének kiszolgáltatásakor használnak. A Pannonhalmi Területi Apátság saját Gyógynövény Manufaktúrájában (Officina Sancti Martini) keveri a szent olajokat. A hagyomány az ószövetségi időkre, [...]

A temesvári egyházmegye néhány plébániájának ünnepi miserendje 2024. húsvétján

2024-03-28T06:33:43+02:0027 március 2024 - 10:34|Categories: Egyéb kategória|

Temesi főesperesség Temesvár I. Belvárosi egyházközség: nagycsütörtökön 17 órakor szentmise az Utolsó Vacsora emlékére; nagypénteken 14.15 órakor keresztúti ájtatosság, 15 órakor szertartás; nagyszombaton 19 órakor vigíliai szertartás 3 nyelven; húsvétvasárnap és húsvéthétfőn 9.30 órakor magyar nyelven, 11 órakor román nyelven, 13 órakor szlovák nyelven szentmise. Temesvár II. Gyárvárosi egyházközség: nagycsütörtökön 18 órakor szentmise az Utolsó Vacsora [...]

Virágvasárnapi szentmise a Szent György-székesegyházban

2024-03-24T20:02:31+02:0024 március 2024 - 20:02|Categories: Hírek, Hírek, Hírek, Hírek, Hírek, Hírek, Hírek, Hírek, Hírek|

A római katolikus egyház liturgikus naptárában virágvasárnap a nagyhét kezdetét jelzi, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus szenvedésére és halálára emlékezünk. Ezen a napon, március 24-én Pál József Csaba megyés püspök román, magyar és német nyelven celebrált szentmisét a temesvári Szent György római katolikus székesegyházban. Koncelebrált Nikola Lauš püspöki irodaigazgató. A szentmise zenei szolgálatát az Exultate [...]

Nagyböjti gondolatok

2024-03-21T19:37:50+02:0021 március 2024 - 19:37|Categories: Egyéb kategória|

A temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban idén is folytatódnak a prédikációval egybekötött nagyböjti keresztúti ájtatosságok, melyeket 16 órai kezdettel péntekenként magyar, minden szerdán pedig román nyelven tartanak. Az ott elhangzó elmélkedésekből idézünk néhány gondolatot. Maga Jézus Krisztus is utal a keresztre: „Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti, [...]

A temesvár-újkissodai plébániatemplom búcsúünnepe

2024-03-20T19:38:41+02:0020 március 2024 - 18:13|Categories: Egyéb kategória|

A város hatodik plébániájaként számon tartott temesvár-újkissodai római katolikus közösség március 19-én, kedden, tartotta a védőszent Szent József névünnepét és a templombúcsút. A délután 5 órakor kezdődő szentmisére, amelynek főcelebránsa Dirschl Johann általános helynök volt, a város több plébániájáról érkeztek hívek. Jäger Béla kanonok, helyi plébános meghívására a szentmisén több lelkipásztor is koncelebrált: Nikola Lauš kanonok, [...]

A nagybecskereki egyházmegye új püspöke Msgr. Štefković Mirko, a Szabadkai Egyházmegye vagyonkezelője

2024-03-18T21:48:37+02:0018 március 2024 - 21:48|Categories: Egyéb kategória|

Msgr. Santo Rocco Gangemi belgrádi apostoli nuncius március 18-án, hétfőn a papság és a sajtó képviselői jelenlétében kihirdette, hogy a Nagybecskereki Egyházmegye új püspöke, Štefković Mirko, a Szabadkai Egyházmegye eddigi vagyonkezelője – adta hírül a Nagybecskereki Egyházmegye közösségi oldala, ahol az új főpásztor kihirdetését élőben közvetítették. A sajtótájékoztató kezdetén, amely déli 12 órakor kezdődött, Német László [...]

Ifjúsági lelkinap Máriaradnán

2024-03-18T20:10:33+02:0018 március 2024 - 20:10|Categories: Egyéb kategória|

Az egyházmegye területén élő fiatalok és gyermekek csoportja március 16-án, szombaton Máriaradnán lelkinapon vett részt, amelynek mottója: „Lángoló szívvel, útra kelve” (Lk 24, 13-35). A lelki program 11 órakor gyónási lehetőséggel kezdődött. Ezt követően a szentmisét Király Árpád, marosi főesperes, arad-ségai plébános mutatta be, amelyen a jelenlevő atyák koncelebráltak. Szentbeszédében Dumitru Dániel temesvár-gyárvárosi plébános arra buzdította [...]

Nagyböjti gondolatok

2024-03-18T10:01:56+02:0018 március 2024 - 10:01|Categories: Egyéb kategória|

A temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban idén is folytatódnak a prédikációval egybekötött nagyböjti keresztúti ájtatosságok, melyeket 16 órai kezdettel péntekenként magyar, minden szerdán pedig román nyelven tartanak. Az ott elhangzó elmélkedésekből idézünk néhány gondolatot. A hitéletben a kereszt összekapcsolódik a feltámadással, a bűnbánat a kegyelemmel, a fájdalom és az áldozat a legfőbb szeretettel. Nem választhatjuk el az igazságosságot [...]

Go to Top