Március 21-én, vasárnap 17 órakor szentmise keretében nyílt meg a Szent József oltalmába ajánlott Amoris laetitia-családév, amelyet Szentatyánk hirdetett meg. Az arad-belvárosi templomban Pál József Csaba megyéspüspök mutatta be a liturgiát, amelyen családok és hívek vettek részt. A Főpásztor bátorító szavakat intézett a családokhoz, és a názáreti Szent Családot ajánlotta követendő példaként. Szentbeszédében Pál József Csaba megyéspüspök hangsúlyozta: “a változás a szívünkben kell, hogy megtörténjék, majd az otthonunkban, majd pedig az egész világon.”  Ezt fontos tudatosítani a családokban, mivel mi együtt, szülők és gyermekek, közösségben alkotjuk az egyházat, és keresztényként erről tanúságot tudunk tenni. „A jövőtől való félelem az egyik tényező, amely napjainkban tönkreteszi a családokat” – fogalmazott a Főpásztor. Valóban, a járvány idején sokan szkeptikusok és félnek, de a család mindig ott van mellettünk, benne mindig megtaláljuk a támogatást és a reményt, amely a nehézségek idején megerősít bennünket. A Főpásztor ugyanakkor arra buzdította a híveket, hogy imádkozzanak együtt a családjukban és elmélkedjenek a Szentírás szavain.
A szentmise végén két házaspár tett tanúságot a családi életükről. Egyikük kiemelte: „nagyon különbözőek vagyunk, de ugyanazokat az értékeket valljuk, mindketten szentek szeretnénk lenni.” A „szentté válás közösen”, családként, nagyszerű meghatározása a házasság szentségének.
Az alábbiakban néhány hívő megosztotta velünk az Amoris laetitia-családévet megnyitó szentmisével és Szent Józseffel kapcsolatos gondolatait:
”Ezen a szentmisén egyrészt megértettük, mint jelent valójában az Anyaszentegyház, amely egybegyűjt mindannyiunkat. Ugyanakkor láttuk azt is, hogy van egy főpásztorunk, Pál József Csaba püspök, aki törődik a rá bízott nyájjal, és aki arra buzdított minket, hogy foglalkozzunk gyermekeink családon belüli hitoktatásával. A lelipásztorok ugyancsak megtesznek mindent a gyermekek hitoktatásáért, de nekünk, szülőknek is segítenünk kell őket ebben a küldetésben.”
Egy fiatal: – A Szent József év és a családév meghirdetését nagyon időszerűnek találom, mert a járvány miatt a családtagok talán nem mindig értik meg egymást, és ily módon esélyt kapnak arra, hogy a közös imában még összetartóbbakká váljanak.”
”Számomra Szent József mindig példakép volt mindazért, amit tett, a szentmise pedig lényeges a számunkra, ez életünk középpontja. Örvendünk, hogy ma itt lehettünk, egyben arra kérjük a többi házaspárt, hogy olvassák el ezt a családban megélt szeretet öröméről szóló apostoli buzdítást, és igyekezzünk a gyakorlatban is megvalósítani mindazt, amire Szentatyánk tanít.”

Astrid Schriffert