Elérkezett a temesvári római katolikus egyházmegye által szeptember 12-14. között a Család- és Felnőttpasztorációs Iroda, az Egyházmegyei Ifjúsági Központ és a Média Iroda munkatársai, valamint a teológiai hallgatók, az állandó diakónus jelöltek és a különböző egyéb pasztorális területen dolgozó munkatársak számára szervezett tapasztalatcsere utolsó napja. Az egyházmegyei pasztorális referensek két intenzív napot töltött el a Váci Egyházmegyében az új lelkipásztori évre való felkészüléssel és képzéssel.
Az utolsó napon a szentmisén a résztvevők Isten segítségét kérték a munkájukhoz, mindenki a maga tevékenységi területén. A liturgiát a Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepén Marton Zsolt váci megyés püspök celebrálta Pál József Csaba temesvári egyházmegyés püspökkel együtt, a temesvári egyházmegye jelenlévő papjainak koncelebrálásával. Szentbeszédében Dumitru Daniel temesvár-gyárvárosi plébános úgy fogalmazott, hogy ezekben a napokban úgy érzi magát, mint egy focitáborban, ahol együtt kell játsszani az egyházmegyéért, de nem szabad elfelejteni a játék lényeget, célját.
A programot Pál József Csaba megyés püspök elmélkedése nyitotta, aki az elmúlt évekre reflektált, és elmondta, hogy a következő pasztorális év témája a diakónia, a mottója pedig: “Nem akadt köztük szűkölködő”. (ApCsel 4, 34). – Jó, ha elérünk azokhoz id, akik a társadalom vagy a plébániai közösség peremére sodródtak. Hadd tudatosuljon ez bennük – mondota a főpásztor, aki a továbbiakban Aranyszájú Szent Jánost idézte, aki a bűnbocsánat útjairól azt írta:  az első a bűnök elítélése, a második, hogy felejtsük el az ellenségeinktől elszenvedett sérelmeket, a harmadik a lélek mélyéből felfakadó imádság, a negyedik az alamizsnálkodás, az ötödik pedig a vallásos lelkület és alázatosság.
Ezt követően minden csoport külön dolgozott tovább, hogy megtervezze az új, eseménydús lelkipásztori évet, amely lendületet ad a híveknek is, hogy jobb, hitelesebb keresztényekké váljanak, akik életükkel tanúságot tudnak tenni. Minden csoport tanult valamit ezekben a napokban a váci vendéglátóktól, és néhány dolgot igyekeztek beépíteni a jövő évi programjaikba, illetve megbeszélték, hogyan lehetne ezeket megvalósítani a temesvári egyházmegyében.
A temesvári csoport ezúton is kifejezi köszönetét a Váci Egyházmegyének a meleg fogadtatásért és testvéri vendéglátásért, hogy időt szakítottak a találkozásra és bemutatták változatos, nagyon sokrétű munkájukat.

A temesvári Püspökség sajtóirodája