Az elmúlt két évben a Temesvári Egyházmegye területén a schönstatti családmozgalom képzést, úgynevezett Családakadémiát tartott, amelynek célja családtrénereket formálni. A képzés vizsgával zárult, mely október 12. és 14. között zajlott.
Most Máriaradnán, 2018. december 8-án Szeplőtelen fogantatás ünnepén, exc. Pál József Csaba család-barát megyés püspök adta át személyesen a diplomákat és ezzel együtt áldását adta, a 7 végzős I. erdélyi Családakadémiás családnak.
A 2 éves Családakadémiás képzést Tari M. Bőbe Schönstadti nővér vezette a Magyarországi Családakadémiás családok segítségével.
Az ünnepélyen az akadémiát végző családok plébánisaikkal érkeztek Máriaradnára, ahol egy közös szentmisén vettek részt a főpásztorral, aki a szentmise végén háláját fejezte ki elsősorban a családoknak akik elvégezték ezt a kurzust és Tari M. Böbe nővérnek a képzést. Valamint bátorította a családokat, hogy bátran használják fel a tanultakat és legyenek tanuságtevők