„Nehéz időkben, ateista és egyházellenes rendszerek idején a családok adták tovább azt a hitet a következő nemzedékeknek, amelyet hűséggel éltek meg a családban. A jövőben is csak a család képes keresztény társadalmat építeni. Amilyenek lesznek a családok, olyan lesz a társadalom is. Minden család helyezze magát Isten elé, és legyen kész az árral szemben úszni. A családok társuljanak egymással, alkossanak közösségeket, hogy képesek legyenek szembenézni a mai idők kihívásaival” – ezt az üzenetet, ezt a küldetést fogalmazta meg Pál József Csaba megyés püspök a Családok X. Világtalálkozója alkalmából a temesvári egyházmegye katolikus családjai számára, amelyet június 25-én, szombaton a máriaradnai templomban Matieș Marin atya olvasott fel. A Főpásztor ugyanis ezekben a napokban több romániai családdal együtt Rómában vesz részt ezen a nemzetközi rendezvényen, így nem lehetett jelen a máriaradnai kegyhelyen szervezett Családok Fesztiválján. A temesvári egyházmegye közösségeit megmozgató nagyszabású, magyar és román nyelven zajló eseménnyel a plébániák a római nemzetközi találkozóhoz csatlakoztak.

„Az jó házasságnak ki vagy bölcs szerzője, szívek szentelője”
A radnai kegyhely parkolója hamar megtelt személygépkocsikkal, mikrobuszokkal. Benépesedett a kegyhely infóközpontja is, hiszen a családi fesztivál szervezői itt rendezték be a regisztrációs pontokat, ahol minden bejelentkezett résztvevő egyúttal számot is kapott, amely a későbbiekben a kiscsoportos felosztást jelölte.
Az egyházmegyei találkozó 10 órakor szentmisével kezdődött, amelyet Matieș Marin karánsebesi plébános, családpasztorációs felelős mutatott be a kegytemplom oltáránál, koncelebráltak a családokat elkísérő lelkipásztorok. A szentmise kezdetén a temesvári egyházmegye etnikai sokszínűségét népviseletükkel is tükröző mintegy 30 család egy-egy plébánia képviseletében, illetve a nyerői templom Szent Családot ábrázoló főoltárképének másolatával vonult be a bazilikába, amelyeket a főcelebráns lelkipásztor a nap végén megáldott. Az egyházmegyei Családpasztorációs iroda még tavasszal készítette el az oltárkép másolatát és küldte el a különböző plébániákra azzal a céllal, hogy a családok lélekben, imában még jobban ráhangolódjanak a találkozóra.
Magyar nyelvű homíliájában Heinrich József ny. óteleki plébános Balassi Bálint: Hymnus Tertius című költeményét idézte: „Az Szentháromságnak harmadik személye, / Szerelemnek Isten szerint gerjesztője, / Az jó házasságnak ki vagy bölcs szerzője, / Szívek szentelője.” A továbbiakban a szónok több író, költő családhoz, házassághoz fűződő szép gondolatát idézte. Szentbeszédét Heinrich József ny. plébános Pio atya házaspárokra mondott áldásával zárta: Ne feledjétek, hogy a házassággal olyan nehéz kötelességek járnak, melyeken csak isteni kegyelem könnyíthet: érdemeljétek ki mindig ezt a kegyelmet! És az Úr őrizzen meg titeket a harmadik és negyedik nemzedékig. Ámen.
Román nyelven Pălie Veniamin resicabányai plébános mondott szentbeszédet. A liturgia zenei szolgálatát a resicabányai Havas Boldogasszony plébánia énekkara látta el Surdu Maria vezetésével.
A szentmisét előadás követte: magyar nyelven Szilvágyi Zsolt pasztorális helynök, temesvár-józsefvárosi plébános, román nyelven Matieș Marin karánsebesi plébános értekezett a választott témáról: Családi szeretet: hivatás és az életszentség útja. – Az önök hivatása a család, amely a szeretet által az életszentséghez fog vezetni. A hivatásként megélt családi élet első lépése az, hogy a házasfelek ajándékba kapják egymást. Mindenki köszönje meg Istennek a családját, a házastársát és a gyermekeit. A világtalálkozónak volt tíz előkészítő katekézise, és az elsőben Ferenc pápa azt mondja: A házasság szentségével a házastársak Isten hívására válaszoltak, ennek a hívásnak az a célja, hogy úgy szeressünk, ahogy ő szeretett. Kedves családok, a legfontosabb feladat az, hogy erőnkhöz mérten Isten szeretetét közvetítsük – fogalmazott Szilvágyi Zsolt pasztorális helynök, aki az életszentséggel kapcsolatosan példaként említette a Családok X. Világtalálkozójának védőszentjeit, Luigi és Maria Beltrame Quattrocchit, valamint Batthyány Strattmann Lászlót és feleségét.

Műhelymunkák, kézműves foglalkozás, gyermekprogramok
A mintegy ötszáz résztvevő több mint egynegyede gyermek volt, és végtelenül hálás vagyok mindazoknak az önkénteseknek, akik foglalkoztak velük, felügyeltek rájuk – mondotta Tari M. Böbe schönstatti nővér, családpasztorációs referens, a találkozó főszervezője, aki hozzátette: – A regisztrációtól a kiscsoportos foglalkozáson át a gyermekes programok és a műhelyek lebonyolításáig mintegy hatvan önkéntes segítette a hat családból és két lelkipásztorból álló csapatunk munkáját. Ezúton is külön köszönöm mindazoknak a fiataloknak és fiatal pedagógusoknak, óvónőknek és tanároknak, akik a gyermekek felügyeletét vállalták, illetve a játékban társul szegődtek hozzájuk. A kisebbeknek ugyanis szerveztünk játékutcát, bűvészkedést, a nagyobbaknak mézeskalács díszítést, gyöngyfűzést, rózsafüzér készítést, szabadtéri játékokat, katekézist. A különböző műhelymunkákat az egyes lelkiségi mozgalmak – Neokatekumenális Út, kármelita mozgalom, Schönstatt mozgalom, fokoláré mozgalom – tagjai vezették, továbbá a radnai egykori ferences rendházban berendezett múzeumot is bárki megtekinthette. Volt több beszélgetés, tapasztalatcsere hit átadásáról a családban a gyermekeknek, valamint Házaspárok útja a kegytemplom mögötti dombon lévő keresztút stációinál. A kegytemplomban ez idő alatt szentségimádást tartottak mindazoknak, akik inkább az imát, az elcsendesedést választották.
A különböző délutáni workshopokat követően a résztvevők ismét a radnai bazilikában gyülekeztek, hogy a Ciobotaru orvos házaspár tanúságtételét követően a Szent Családot ábrázoló képekkel a megáldásuk után a templom előtti térre vonuljanak, ahol Matieș Marin atya szentségi áldásban részesítette a családokat.
„Mennyei Atyánk, itt állunk előtted, hogy dicsérjünk téged és hálát adjunk neked a család nagy ajándékáért. Hozzád imádkozunk a házasság szentségében megszentelt családokért, hogy fedezzék fel újra minden nap a kapott kegyelmet, és mint kicsiny családegyházak, tanúságot tudjanak tenni jelenlétedről és Krisztus szeretetéről, amellyel szereti az egyházat” – hangzott el a rendezvény zárómozzanataként a Családok X. Világtalálkozójának imája a máriaradnai kegytemplom előtti téren, és az egybegyűlt résztvevők ennek üzenetével, valamint egy tartalmas, lelki megerősítést nyújtó, ugyanakkor gyermekzsivajtól hangos, vidám hangulatú nap emlékével térhettek haza.

A temesvári Püspökség sajtóirodája