Február 25-én, szombaton a temesvár-józsefvárosi plébánia hittanterme adott otthont annak a találkozónak, amelyen a nemrég lezárult felnőttképző kurzust elvégző, és csoportvezetői megbízást kapott hívek vettek részt, hogy megbeszéljék a szolgálat javításának módjait azokban a közösségekben, ahol tevékenykednek.
A mintegy 20 személy részvételével zajló találkozó programja 14:15 órakor kezdődött Pál József Csaba megyés püspök és Szilvágyi Zsolt püspöki helynök üdvözletével, majd minden résztvevő beszámolt a saját plébániáján az elmúlt hónapokban végzett szolgálatának tapasztalatairól. Egyúttal néhány kívánságot is megfogalmaztak a jövőbeli személyes szolgálatra vonatkozóan.
Ezt követően a főpásztor tartott elmékedést, amely kifejezetten a kiscsoportok vezetőinek szólt. – Nagyon örvendek, hogy itt lehetek. Az első kérdés, mit a csoportvezetőknek fel kell tenniük önmaguknak, a következő: Hogyan élek? Úgy éljek, hogy mások is megtapasztalhassák a szeretetemet. Ez az első feltétel. A második az, hogy Isten a szeretetben működik. Ha megteremtettük a szeretetkapcsolatot, akkor megteremtettük a teret, hogy Isten cselekedhessen – fogalmatzott a magyés püspök. – Örvendenék, ha minden plébánia csoportokból tevődne össze, ha a közösségek közössége lenne, és az egyházmegye a közösségek nagy közössége lenne, amelyek a plébániákon működnek, és ehhez csoportvezetőkre van szükség – tette hozzá a főpásztor.
A találkozó bibliakörrel folytatódott, amely lehetőséget adott az Isten Igéjéről való elmélkedésre és az Igével kapcsolatos saját tapasztalatok megosztására, majd a temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban celebrált szentmisével és a nap kiértékelésével zárult.
Thabitta Kozilek / A temesvári Püspökség sajtóirodája