A Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára és Levéltára kiadásában, az MTA ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport átfogó és alapos munkájának eredményeképpen 2018 végén megjelent Szögi László: A temesvári felsőoktatás intézményeinek hallgatói 1804-1852 című kötete. A könyv temesvári bemutatójára május 14-én, kedden került sor, két helyszínen: 11 órai kezdettel a mehalai plébánián, ahol a temesvári és a dettai esperesi kerület ülésének keretében a szerző az egybegyűlt lelkipásztoroknak ismertette a kötet tartalmát, délután pedig a Gerhardinum Római Katolikus Líceumban, az iskola középiskolás növendékei előtt. A „Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat” 17. köteteként napvilágot látott könyv két temesvári felsőoktatási intézmény, az Egyházmegyei Szeminárium és az 1841-ben Lonovics József püspök által megnyitott és 1850-ig működött, bölcsészeti, valamint jogi képzést nyújtó Líceum 1245 hallgatójának névsorát, azok személyi és tanulmányi adattárát tartalmazza.
A Gerhardinum Római Katolikus Líceum termében Dr. Szögi László egyetemi tanárt Kocsik Zoltán lelkipásztor, az iskola aligazgatója üdvözölte.
A könyvbemutató keretében a szerző elmondotta: a nemzeti identitás szempontjából gyakorlatilag minden nép számára fontos, hogy honnan származik, hol tanul, milyen képzést szerez az értelmisége. A téma feldolgozásában a magyar történetírás lépéshátrányban volt, így az Egyetemtörténeti Kutatócsoport hiánypótló munkát végez. A kutatás a történelmi Magyarország teljes területére kiterjed, vagyis magában foglalja a mai Magyarországot és Szlovákiát teljes egészében, a teljes (történelmi) Erdélyt, a Bánságot, a Partiumot, Kárpátalját, Horvátországot és Szlavónia egy részét.
A magyar értelmiség már a 12. századtól kezdve Európa neves egytemein tanult Bécsben, Krakkóban, Olaszországban, Oxfordban, Párizsban. Az első magyar diákról egy francia tanár 1100-ból származó sírfelirata tesz említést, ahol feltüntették, hogy a professzornak Pannóniából is volt növendéke. – Az 1150-es évekből már név szerint ismerünk Párizsban tanuló magyar diákokat, sőt erdélyit is. A mohácsi csatáig körülbelül 13 000 beiratkozást gyűjtöttünk össze a különböző forrásokból. A középkorban Magyarországon négy egyetemet próbáltak alapítani: Pécsen, Óbudán, Pozsonyban és Mátyás király Budán, a török uralom miatt azonban a kísérletek kudarcba fulladtak. A reformáció után kialakultak a felekezeti, vagyis evangélikus, református, unitárius és katolikus egyetemek, iskolahálózatok, emellett 1525-1800 között 27 000 beiratkozás ismert a külföldi egyetemeken. Ez a magyarországi értelmiség és a régió nagy szerencséje, mert a hallgatók nem egyoldalú képzést szereztek, mindenhonnan hazahozták a tudást. A 19. századtól megindul a modern felsőfokú képzés, amely már tömeges, nem felekezeti jellegű oktatást jelent – nyújtott rövid betekintést az oktatás fejlődésébe dr. Szögi László. A Temesváron gyűjtött adatokból pedig két érdekességet is kiemelt a szerző: az egyik az etnikai összetétel, a hallgatók többsége ugyanis magyar, német és szerb anyanyelvű, a másik pedig a társadalmi összetétel. A temesvári felsőoktatásban tanuló diákok származását tekintve ugyanis sajátosság, hogy döntően polgári családok gyermekei, csak elvétve akad köztük arisztokrata, illetve, hogy a nemesség aránya is kicsi. – Az adatokból az is kiderül, hogy egy magyar nemes akkoriban többnyire jogásznak vagy papnak adta a gyermekét, egy korabeli zsidó ember pedig mérnöknek, orvosnak, később művészeti pályára is küldte – fűzte hozzá érdekességként a szerző.
Dr. Szögi László ugyanakkor elismeréssel nyilatkozott Stevan Bugarski 2008-ban megjelent négynyelvű kiadványáról, amely tartalmazza a Püspöki Líceum hallgatói névsorait, így hasznos forrásnak bizonyult.
A könvybemutató végén a szerző több kiadványt ajánlott fel a Gerhardinum Líceum könyvtárának, illetve a temesvári diákokról szóló kötet egy-egy példányát ajándékozta a hallgatóságnak.
S.E.