Szent II. János Pál pápa 1997-ben Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét, február 2-át a Megszentelt Élet Világnapjává nyilvánította. A temesvári egyházmegyében ezt a napot már több éve a világnaphoz legközelebb eső szombaton zarándoklattal és találkozóval ünneplik a különböző plébániákon, illetve közösségekben szolgáló lelkipásztorok és a megszentelt élet intézményeinek tagjai. Az idei eseményre február 5-én került sor. A járványügyi helyzet ez alkalommal sem tette lehetővé a fzikai jelenléttel megvalósuló találkozót, így a résztvevők internetes kommunikációs felületen kapcsolódtak be a programba. Mivel a rendezvény központi témája A gyermekek plébániai-templomi hitoktatása és a gyermekekkel való foglalkozás volt, a találkozón részt vettek az iskolai, valamint a plébániai vallásoktatásban tevékenykedő hittantanárok, hitoktatók is.
A programot Dirschl Johann általános helynök imája nyitotta meg, ezt követően Pál József Csaba megyés püspök üdvözölte a résztvevőket. A Megszentelt Élet Világnapja alkalmából a Főpásztor néhány olyan jellegzetes vonást emelt ki, amelyek a papi és szerzetesi közösségekre nézve meghatározók, mint például a kölcsönös tisztelet, a nyílt, egyenes kommunikáció, a Jézus Krisztusban megélt közösség, Isten Igéjének hirdetése. – Lelkipásztori elhivatottságunkból fakad, hogy kezdettől fogva tudtuk: egy közösségnek, Krisztus misztikus testének részei vagyunk. Arra kaptunk meghívást, hogy példát mutassunk a szeretetközösség megélésében, hogy nyíltan és szeretettel hirdessük az igazságot – mondotta bevezetőjében a megyés püspök. A szinodális folyamattal kapcsolatban pedig úgy fogalmazott: – A szinodális úton, ha valóban annak szellemében haladunk, két dolgot tapasztalhatunk meg: hogyan váljunk igazi közösséggé és mit tehetünk mi, mint közösség, azokért, akik eltávolodtak az Egyháztól. A szinodális folyamat kegyelmi idő, ha a Szentlelket követve veszünk részt benne.
A találkozó Miklós Csaba majláthfalvi plébánosnak a választott témához kapcsolódó előadásával folytatódott. A PowerPoint prezentáció kezdetén a résztvevők egy hittanórán készült videót láthattak, amelyben a tanulók arra a kérdésre válaszoltak, hogy szükség van-e plébániai hitoktatásra vagy sem, és ha igen, milyen témákról hallanának szívesen? A megkérdezett fiatalok mindegyike úgy nyilatkozott, hogy örömmel venne részt plébániai hitoktatáson, mivel több időt töltenének együtt, tovább erősödne a közösség, jobban megismernék egymást, bensőségesebb lenne a hangulat, átfogóbban tudnák megbeszélni az adott témákat, ily módon közelebb kerülnének a Jóistenhez és az Egyházhoz.
A prezentáció során a meghívott előadó nyolc témát taglalt: plébánia és plébános, a hittanórák helyének megválasztása (teremben vagy akár kint a szabadban), a ministránsokkal való foglalkozás, a hittanórák témái, a munkatársak, gyermek- és ifjúsági táborok, a plébániák közötti együttműködés és az egyházmegyei programokon való részvétel, a különböző internetes felületek alkalmazása a kommunikációban és a hitoktatásban. A számos fotóval színesített prezentáció keretében az előadó nem csupán a gyermekekkel és fiatalokkal szervezett programokból nyújtott ízelítőt, hanem rengeteg élményt, tapasztalatot is megosztott a hallgatósággal. A fényképezőgép megörökített például egy máriaradnai zarándoklatot a ministránsokkal, különböző sporttevékenységeket, közös téli szánkózást, keresztúti ájtatosságot, Rózsafüzér imát, kirándulásokat, a szabadban bemutatott szentmisét, amikor egy erdőszélre kidobott és a gyermekek által virágokkal feldíszített hűtőszekrényajtó szolgált oltárként.
Miklós Csaba majláthfalvi plébános előadását követően a jelenlévők Dirschl Johann általános helynök vezetésével különböző adminisztrációs és a hitoktatást érintő kérdéseket beszéltek meg.
A találkozó utolsó részében a Főpásztor az idei népszámlálással kapcsolatos tudnivalókat osztott meg a jelenlévőkkel, hangsúlyozva mindenekelőtt az online önkitöltés szakaszában való részvétel fontosságát. Ugyanakkor a megyés püspök arra buzdította a lelkipásztorokat, hogy a temesvári egyházmegyében február 7-14. között sorra kerülő Házasság Hete programsorozat keretében részesítsék áldásban mindazokat a házaspárokat és jegyespárokat, akik tőlük ezt kérni fogják.
A találkozó az angyali üdvözlet elimádkozásával és főpásztori áldással zárult.

A temesvári Püspökség sajtóirodája