Ennek a projektnek a végső célja azon képességek fejlesztése volt, amelyek arra irányulnak, hogy a résztvevők az Európai Unió jobb polgárai legyenek, akik együtt tudnak dolgozni, tanulni és növekedni egy egységesebb Európa érdekében oly módon, hogy az Európai Unió értékei összhangban legyenek a keresztény értékekkel. Projektpartnerek: Új Város Alapítvány (Magyarország), Mária Műve – Fokoláre mozgalom Egyesület (Románia); Pontes (Cseh Köztársaság).
Az esemény házigazdája a „Szűzanya hegye” nevet viselő Mária-kegyhely volt, amely Králikyban található, egy olyan faluban, ahol mintegy 5000 lélek él, és amelyet történelmi dokumentumok 1367-ben említenek először. A kegyhely építése 1696-ban kezdődött. Egyes beszámolók szerint a mai templom helyén egy kereszténység előtti szentély állt. Az emberek puszta kézzel hordták a fát és a köveket az építkezéshez, és úgy dolgoztak, hogy nem kértek cserébe semmit. Az építkezés gyorsan haladt, és négy évvel később, 1700. augusztus 21-én a Szűzanya ikonját átvitték a templomba, amelyet ugyanazon a napon szenteltek fel.
A konferenciákon különböző témák kerültek terítékre: Ferenc gazdasága, Fake News – álhírek, a Laudato Si és a Fratelli Tutti enciklikák – ezekből vitatták meg a főbb pontokat.
Az Európában jelenleg tapasztalt problémákra (profitorientáltság, társadalmi kirekesztés, nemek közötti egyenlőtlenség, emberkereskedelem, migráció, háborúk, éhínség, globális felmelegedés, depresszió stb.) Ferenc pápa fiatalok felé közvetített üzenete a remény üzenete – egy jobb világ reménye elsősorban a fiatalok küldetése – A cselekvés ideje most van; soha nem késő vállalkozni valamire.
A csehországi ifjúsági találkozón részt vett Michaela ŠOJDROVÁ Európai Uniós parlamenti képviselő is, aki az európai polgár néhány jellemzőjét ismertette. Šojdrová asszony nagyon nyitottan válaszolt a fiatalok kérdéseire is, és a jelenlévők arra a következtetésre jutottak, hogy az oktatás célja a személyes fejlődés, amely közvetlenül a közjó felé irányul.
A kolostorban tett rövid látogatása során Jan Vokál főpásztor, Hradec Králové-i püspök áldásban részesítette a projekt fiatal résztvevőit, és a Boldogságos Szűz Mária oltalmát kérte mindannyiukra.
Egy másik téma, amely megragadta a fiatalokat, a „Chiara álma az új évezredről” volt. Ez új iránymutatásokat adott a fiataloknak, amelyeket a lelkükben hordozhatnak és megvalósíthatnak:
– Álmodjanak egy olyan párbeszédről, amely segíti az egyházak közötti szeretet megerősítését, hogy Krisztus egyetlen egyháza legyenek;
– Álmodjanak egy olyan világról, ahol nincsenek háborúk, megpróbáltatások, éhínségek és milliónyi rossz dolog;
– Álmodjanak a különböző vallású emberek közötti élénk és aktív párbeszédről, hogy a szeretet a lehető legvalóságosabb legyen;
– Álmodjanak arról, hogy sikerüljön elérni: a keresztény értékek az egész világ egyetemes értékei legyenek;
– Álmodjanak a Szentíráson alapuló kapcsolatról nemcsak az egyének között, hanem csoportok, mozgalmak, vallások, különböző emberek és államok között is, hogy a szeretet logikus és hétköznapi dologgá váljon; Valósuljon meg a javak egyetemes közössége: hogy mindannyiunknak tisztességes élete legyen;
– Álmodjanak egy olyan világról, amely egyetlen hatalom alatt egyesül. Egységet teremteni a sokféleségben;
– Álmodjanak arról, hogy a mennyország ízét már itt a földön minél többször megtapasztaljuk.
Sokat álmodunk, de van egy évezredünk arra, hogy ezeket megvalósítsuk.
Thabitta Kozilek