A nándorhegyi Ferdinand ortodox plébánia Szentlélek kiáradása temploma adott otthont január 26-án, csütörtökön a temesvári egyházmegye területén szervezett és a keresztények egységéért tartott ökumenikus imanyolcad utolsó találkozójának. Az imaalkalmon részt vett Pál József Csaba temesvári megyés püspök, Ioan Călin Bot lugosi görögkatolikus segédpüspök és Lucian Mic karánsebesi ortodox püspök, valamint a három vallásfelekezet esperesei, papjai, továbbá a helyi Polgármesteri Hivatal és tanács képviselői.
A vendégeket és a híveket a templom bejáratánál Manuel Boran plébánosa és román népviseletbe öltözött gyermekek fogadták. A hívek közül is többen népviseletben érkeztek, ami jelzi, hogy e közösség tagjai nemcsak hitükben állhatatosak, hanem őrzik szép hagyományaikat is. Az ünnepség zenei szolgálatát a karánsebesi Püspökség „Ethos” énekcsoportja látta el.
Lucian Mic karánsebesi püspök bevezetőjében többször is hangsúlyozta a különböző felekezetű hívek egységének szükségességét az imádságban és a jótékonysági, karitatív tevékenységekben egyaránt. – Elérkeztünk a keresztények egységéért tartott imanyolcad utolsó napjához. Ezt az imahetet is hálaadó liturgiával zárjuk. Megannyi szép találkozás, érdekes, tartalmas üzenet után úgy illett, hogy mindannyian megköszönjük Istennek, hogy megajándékozott minket ezekkel a kegyelmi alkalmakkal. Isten a szeretet, a béke, az élet és az üdvösség forrása. Az idei év javasolt témája Izajás próféta könyvéből származik és mindannyiunkat arra ösztönöz, hogy legyünk figyelmesek, különösen ezekben a bonyolult és zavaros időkben. „Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek az igazságra.” Ez a buzdítás az idei találkozónk mottója. A próféta által Isten arra buzdít bennünket, hogy segítsük a rászorulókat, keressük az igazságot, támogassuk az árvákat és az özvegyeket. Jó és szép, hogy a testvérek együtt imádkoznak és cselekszenek. Együtt imádkozunk, és jó lenne, ha lennének közös szociális projektjeink is. Jó, hogy minden évben találkozunk az imanyolcad alkalmával, de még jobb lenne, ha közösen tennénk jót. Jobb lenne, ha közösen cselekednénk embertársaink megsegítése érdekében. Az emberek konkrét tetteket, karitatív akciókat várnak tőlünk. Mi itt a Bánságban már több száz éve egymás mellett élünk, együtt imádkozunk és segítjük egymást. Miért ne tehetnénk együtt a jót? Azt hiszem, itt lenne az ideje, hogy elgondolkodjunk olyan szociális és karitatív projekteken, amelyeket közösen valósítunk meg – fogalmazott az ortodox püspök.
Üzenetében Pál József Csaba megyés püspök az imanyolcaddal kapcsolatosan a keresztények összefogását, közös társadalmi szerepvállalását hangsúlyozta. – Számomra megható volt a templom előtti fogadtatás, a virággal való üdvözlés, amelyben a kislányok, Teodora, Alexandra és Anastasia részesítettek minket, akik az egész ortodox közösség szeretetét is tolmácsolták. A már megtapasztalt egység az a tér, ahol Isten jól érzi magát. Nekünk, keresztényeknek fel kell tennünk azt a kérdést, hogy mi a szerepünk a társadalmunkban, mi a kötelességünk, mi a reakciónk, mi a válaszunk? Mi, keresztények együtt tudunk működni a jó cselekedetekben. Az általunk létrehozott egység példa kell, hogy legyen a közömbös társadalom számára. Nekünk, keresztényeknek tanúságot kell tennünk az összefogásról, az egységről, a kölcsönös tiszteletről, a közös munkáról – mondotta a főpásztor.
Ioan Călin Bot lugosi segédpüspök a görögkatolikus liturgia néhány szavával üdvözölte a jelenlévőket: Dicsérünk Téged, Uram, aki megmutattad nekünk a világosságot.
A végén Lucian Mic karánsebesi püspök szimbolikus ajándékot adott át a két főpásztornak: egy ikont, egy keresztet és egy nemrég megjelent könyvet Veniamin Nistor mártír püspökről, amelyet a román nemzeti kultúra napján, január 15-én mutattak be.

A temesvári Püspökség sajtóirodája