A feltámadásba vetett hittel tudatjuk, hogy elhunyt Ɖuro (György) Katić, nyugalmazott krassóvári plébános Katić György 1959. április 10-én született a Krassó-Szörény megyei Krassóváron, Katić Marius és Maria gyermekeként. Teológiai tanulmányait a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán kezdte meg, majd a Iași-i Hittudományi Főiskolán fejezte be. A iași-i székesegyházban 1986. június 29-én dr. Ioan Robu Cellae Proconsulari címzetes püspök szentelte pappá.
Katić György ny. plébános állomáshelyei: 1986 – 1988 Temesvár-Gyárváros, segédlelkész, 1988 – 1992 Resicabányai Havas Boldogasszony templom, segédlelkész, 1992 – 2014 Krassóvár, plébániai kormányzó, majd plébános. A pasztorációból 2014. szeptember 1-jén vonult vissza. Kezdetben a zsombolyai plébánián, majd a temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus rendházban, végül pedig a a csáki Caritas Szervezet Emmaus idősek otthonában lakott, ahol 2019. április 2-án hajnalban elhunyt.
A temetési szertartás a krassóvári plébániatemplomban április 5-én, pénteken 12.00 órakor szentmisével kezdődik, amelynek főcelebránsa Pál József Csaba megyés püspök. A megboldogult ny. plébánost ezt követően a krassóvári temetőben helyezik örök nyugalomra. Emléke, hitének tanúsága és lelkipásztori szolgálata példamutató marad mindannyiunk számára. Nyugodjék békében!