Időpont
2019/11/03/
15:00 - 16:30

Kategóriák Nincs Kategóriák


A gátaljai plébániához tartozó Móriczföld településről a Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai című kötetben ez olvasható: „E község a II. József császár uralkodása alatt, az 1784–86. években lefolyt harmadik német telepítés idejében keletkezett. A rom. kath. plebánia 1786-ban keletkezett és a templom 1819-ben épült.” A templom 200 éves évfordulója alkalmából november 3-án, vasárnap 15 órakor Máthé Lóránd gátaljai plébános meghívására Dirschl Johann általános helynök mutat be szentmisét.