Időpont
2023/03/14/ - 2023/03/15/
00:00

Kategóriák Nincs Kategóriák


Pál József Csaba megyés püspök, a Romániai Püspökkari Konferencia családpasztorációs bizottságának elnöke március 14-én és 15-én a moldovai Traján helységben találkozik a romániai katolikus egyházmegyék családpasztorációs referenseivel és felelőseivel. A találkozón a temesvári egyházmegyét Matieș Marin karánsebesi plébános, Helena Costescu, a profamilia.ro országos családpasztorációs honlap felelőse és a Kiss család képviseli.