Időpont
2022/02/15/
10:00 - 12:00

Kategóriák Nincs Kategóriák


Pál József Csaba megyés püspök elnökletével február 15-én, kedden 10 órakor a temesvári Püspökségen ülésezik a papi szenátus. A gyűlés megbeszéléssel kezdődik, amelyen jelen lesznek a szinodális folyamat egyházmegyei szakaszának felelősei, a főesperesek és esperesek, a lelkiségi mozgalmak, valamint az egyházi egyesületek képviselői, továbbá az ifjúsági, felnőtt- és családpasztorációs iroda munkatársai. A találkozó témáját a szinodális folyamat keretében eddig elért eredmények képezik.