Időpont
2023/02/22/ - 2023/03/24/
00:00

Kategóriák Nincs Kategóriák


A nagyböjti keresztúti ájtatosságok programja a következő:

– Február 22-én, hamvazószerdán 17.30 órai kezdettel a temesvár-újkissodai plébániatemplomban.

– Február 24-én, március 3-án, március 10-én, március 17-én és március 24-én 16 órakor a besenyei-telepi (Fratelia B) templomban (szentmise nélkül), 17.30 órakor a temesvár-újkissodai plébániatemplomban, a szentmise előtt.

– A temesvár-újkissodai plébániatemplomban Jäger Béla helyi plébános vezetésével minden csütörtökön a szentmise után szentségimádásra kerül sor, amelynek témája Jézus Szentséges Szíve. A szentségimádást a plébániai közösségért és az új plébániaépület befejezéséért ajánlják fel.