Időpont
2024/03/06/
10:00 - 13:00

Kategóriák Nincs Kategóriák


Március 5-én, 6-án és 7-én a temesvári egyházmegye három főesperesi kerületének lelkipásztorai üléseznek. Március 5-én a temesi főesperesség plébánosai és segédlelkészei a temesvár-szabadfalui plébánián találkoznak, az ülés 10 órakor kezdődik. Március 6-án a marosi főesperesség lelkipásztorait az arad-ségai plébánia látja vendégül, a gyűlés itt is 10 órakor kezdődik. A hegyvidéki főesperesség lelkipásztorai a karánsebesi plébánián gyűlnek össze március 7-én, a gyűlés 10 órakor kezdődik. Mindhárom ülésen részt vesz Pál József Csaba megyés püspök. Az ülések témáját a gyóntatás és a lelkivezetés képezi, előadó: Szilvágyi Zsolt pasztorális helynök, temesvár-józsefvárosi plébános.